znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
NOVA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
NOVA
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Palárikova 3177/31, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42265606
Dátum registrácie:
25.10.2012
Číslo registrácie:
OVVS 3-2012/026618

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Gábor Grendel, Vazovova 2740/15, 81107 Bratislava-Staré Mesto - splnomocnenec
 • Mgr. Jana Žitňanská, Kozia 616/26, 81103 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • JUDr. Daniel Lipšic, Štetinova 687/1, 81106 Bratislava-Staré Mesto - člen
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Daniel Lipšic, Štetinova 687/1, 81106 Bratislava-Staré Mesto Od: 05.12.2012Do: 26.06.2017
 • Gábor Grendel, Vazovova 2740/15, 81107 Bratislava-Staré Mesto - predseda Od: 26.06.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - štatutárnym orgánom hnutia je Predseda. Za hnutie má právo konať predseda a v rozsahu ním zverených právomocí aj podpredsedovia. V majetkovoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch je oprávnený konať ústredný tajomník. Oprávnené osoby konajú v mene hnutia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 24.09.2014
 • Por. č.2 ; 26.06.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 05.12.2012
 • Por. č.2 ; 26.06.2017
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 08.07.2013
 • Por. č.2 ; 17.02.2014
 • Por. č.3 ; 29.07.2014
 • Por. č.4 ; 17.12.2014
 • Por. č.5 ; 02.03.2015
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 05.12.2012

Zmena názvu:
 • Do: 05.12.2012 , Nová väčšina
 • Do: 08.07.2013 , Nová väčšina (Daniel Lipšic)
 • Do: 17.02.2014 , Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |