znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
SLOVENSKO DO TOHO !
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika
IČO:
42250161
Dátum registrácie:
07.06.2012
Číslo registrácie:
OVVS 3-2012/010174

Členovia prípravného výboru:
 • Stanislav Martinčko, Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad jazerom - splnomocnenec
 • Róbert Ligárt, Kremnická 1273/1, 04011 Košice-Západ - člen
 • MVDr. Renát Mandelík, PhD., Kováčska 59, 04425 Medzev - člen
Štatutárny orgán:
 • Stanislav Martinčko, Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom Od: 07.08.2012Do: 24.08.2018
 • Milan Hrtan, Nábrežná 863/20, 08501 Bardejov Od: 28.03.2017Do: 24.08.2018
 • Pavol Krišpinský, Belá-Dulice 422, 03811 Belá-Dulice Od: 28.03.2017Do: 24.08.2018
 • Ján Katriňák, Pod Stavencom 413/60, 09434 Bystré - pokladník Od: 24.08.2018Do: 
 • Miroslav Daňo, Soľ 404, 09435 Soľ - manažér Od: 24.08.2018Do: 
 • Mgr. Štefan Kaliaš, Cintorínska 338/17, 09303 Vranov nad Topľou - tajomník Od: 24.08.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Tajomník, pokladník a manažér - Štatutárnym orgánom strany sú tajomník, pokladník a manažér, ktorí konajú a podpisujú v mene strany výlučne spoločne, a to tak, že k názvu strany, označeniu ich funkcií, mien a priezvisk pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 28.03.2017
 • Por. č.2 ; 24.08.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 03.06.2015
 • Por. č.2 ; 09.11.2015
 • Por. č.3 ; 28.03.2017
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 31.08.2017

Zmena názvu:
 • Do: 03.06.2015 , Koalícia občanov Slovenska
 • Do: 09.11.2015 , Hnutie O2H
 • Do: 31.08.2017 , Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Zmena skratky názvu:
 • Do: 03.06.2015 ,

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |