znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
SLOVENSKO DO TOHO !
Abbreviation of name of party / movement:
Type:
Party
Seat:
Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42250161
Registration date:
07.06.2012
Registration number:
OVVS 3-2012/010174

Members of the preparatory committee:
 • Stanislav Martinčko, Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad jazerom - splnomocnenec
 • Róbert Ligárt, Kremnická 1273/1, 04011 Košice-Západ - člen
 • MVDr. Renát Mandelík, PhD., Kováčska 59, 04425 Medzev - člen
Statutory body:
 • Stanislav Martinčko, Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom From: 07.08.2012To: 24.08.2018
 • Milan Hrtan, Nábrežná 863/20, 08501 Bardejov From: 28.03.2017To: 24.08.2018
 • Pavol Krišpinský, Belá-Dulice 422, 03811 Belá-Dulice From: 28.03.2017To: 24.08.2018
 • Ján Katriňák, Pod Stavencom 413/60, 09434 Bystré - pokladník From: 24.08.2018To: 
 • Miroslav Daňo, Soľ 404, 09435 Soľ - manažér From: 24.08.2018To: 
 • Mgr. Štefan Kaliaš, Cintorínska 338/17, 09303 Vranov nad Topľou - tajomník From: 24.08.2018To: 
Way of acting of the statutory body:
Tajomník, pokladník a manažér - Štatutárnym orgánom strany sú tajomník, pokladník a manažér, ktorí konajú a podpisujú v mene strany výlučne spoločne, a to tak, že k názvu strany, označeniu ich funkcií, mien a priezvisk pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 28.03.2017
 • Por. č.2 ; 24.08.2018
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 03.06.2015
 • Por. č.2 ; 09.11.2015
 • Por. č.3 ; 28.03.2017
New statute:
 • Por. č.1 ; 31.08.2017

Change of name:
 • To: 03.06.2015 , Koalícia občanov Slovenska
 • To: 09.11.2015 , Hnutie O2H
 • To: 31.08.2017 , Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Change of abbreviation of name:
 • To: 03.06.2015 ,

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |