znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Magnificat Slovakia
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
MS
Typ:
Strana
Sídlo:
Belinského 24, 85101 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
IČO:
42260108
Dátum registrácie:
19.01.2012
Číslo registrácie:
OVVS 3-2011/031493

Členovia prípravného výboru:
  • Anton Selecký, Belinského 24, 85101 Bratislava - Petržalka - splnomocnenec
  • Patrik Dubovský, Zapotok 1099/59, 90081 Šenkvice - člen
  • Tibor Novotka, Dopravná 10, 83105 Bratislava - Rača - člen
Štatutárny orgán:
  • Anton Selecký, Belinského 24, 85101 Bratislava - Petržalka Od: 30.04.2012Do: 29.04.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - koná v mene strany tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, uvedeniu svojho mena, priezviska a označeniu funkcie pripojí svoj podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 30.04.2012
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
29.04.2016  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie (§ 14 ods. 1 písm. a/)

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |