znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
VLASŤ
Abbreviation of name of party / movement:
VLASŤ
Type:
Party
Seat:
Vajnorská 1417/136, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42257344
Registration date:
28.11.2011
Registration number:
OVVS 3-2011/029917

Members of the preparatory committee:
 • JUDr. Branislav Král, Grösslingová 2455/21, 81109 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • JUDr. Tibor Gaplovský, Anenská 7791/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto - splnomocnenec
 • Štefan Sládeček, Námestie Martina Benku 6302/10, 81107 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • Ing. Vojtech Lampert, Sumbalova 3505/5, 84105 Bratislava-Karlova Ves - člen
Statutory body:
 • JUDr. Tibor Gaplovský, Anenská 7791/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto From: 08.12.2011To: 11.07.2012
 • Ing. Valér Šandrik, Bebravská 5038/32, 82107 Bratislava-Vrakuňa From: 11.07.2012To: 11.08.2017
 • Jozef Tarkanič, Makovická 934/16, 09303 Vranov nad Topľou - generálny manažér From: 11.08.2017To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda strany - V mene strany v politických otázkach koná a podpisuje predseda strany alebo ním poverený člen Predsedníctva strany podľa organizačného poriadku schváleného Predsedníctvom strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v Predsedníctve strany.
Generálny manažér - v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch k štátnej správe koná a podpisuje v mene strany generálny manažér strany, ktorý je štatutárnym orgánom strany, a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie jeho funkcie v strane

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 08.12.2011
 • Por. č.2 ; 11.07.2012
 • Por. č.3 ; 11.08.2017
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 13.12.2011
 • Por. č.2 ; 27.09.2013
 • Por. č.3 ; 24.06.2019
New statute:
 • Por. č.1 ; 24.04.2013

Change of name:
 • To: 13.12.2011 , DNES
 • To: 27.09.2013 , Občianska strana DNES
 • To: 24.06.2019 , Strana občianskej ľavice
Change of abbreviation of name:
 • To: 24.06.2019 , SOĽ

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |