znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana občianskej ľavice
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SOĽ
Typ:
Strana
Sídlo:
Vajnorská 1417/136, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
42257344
Dátum registrácie:
28.11.2011
Číslo registrácie:
OVVS 3-2011/029917

Členovia prípravného výboru:
 • JUDr. Branislav Král, Grösslingová 2455/21, 81109 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • JUDr. Tibor Gaplovský, Anenská 7791/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto - splnomocnenec
 • Štefan Sládeček, Námestie Martina Benku 6302/10, 81107 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • Ing. Vojtech Lampert, Sumbalova 3505/5, 84105 Bratislava-Karlova Ves - člen
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Tibor Gaplovský, Anenská 7791/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto Od: 08.12.2011Do: 11.07.2012
 • Ing. Valér Šandrik, Bebravská 5038/32, 82107 Bratislava-Vrakuňa Od: 11.07.2012Do: 11.08.2017
 • Jozef Tarkanič, Makovická 934/16, 09303 Vranov nad Topľou - generálny manažér Od: 11.08.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda strany - V mene strany v politických otázkach koná a podpisuje predseda strany alebo ním poverený člen Predsedníctva strany podľa organizačného poriadku schváleného Predsedníctvom strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v Predsedníctve strany.
Generálny manažér - v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch k štátnej správe koná a podpisuje v mene strany generálny manažér strany, ktorý je štatutárnym orgánom strany, a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie jeho funkcie v strane

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 08.12.2011
 • Por. č.2 ; 11.07.2012
 • Por. č.3 ; 11.08.2017
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 13.12.2011
 • Por. č.2 ; 27.09.2013
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 24.04.2013

Zmena názvu:
 • Do: 13.12.2011 , DNES
 • Do: 27.09.2013 , Občianska strana DNES
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |