znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
99 % - občiansky hlas
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Klariská 330/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42257441
Dátum registrácie:
06.12.2011
Číslo registrácie:
OVVS 3-2011/029916

Členovia prípravného výboru:
 • Ing. Ľuboš Florek, Šustekova 3643/12, 85104 Bratislava - Petržalka - člen
 • Ing. Ján Sido, Jégého 363/7, 82108 Bratislava - Ružinov - splnomocnenec
 • Peter Cibula, Oremburská 2320/9, 97404 Banská Bystrica - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ján Sido, Jégého 363/7, 82101 Bratislava-Ružinov Od: 08.12.2011Do: 08.08.2017
 • MUDr. Milan Mrázik, Andreja Hlinku 601/2, 01301 Teplička nad Váhom - druhý štatutárny podpredseda predsedníctva Od: 08.12.2011Do: 21.01.2019
 • Jozef Vilček, Turzovka 73, 02354 Turzovka - predseda predsedníctva Od: 25.09.2017Do: 
 • Dagmar Mikulášová, Kúpeľná 27/10, 81102 Bratislava-Staré Mesto - štatutárny podpredseda predsedníctva Od: 25.09.2017Do: 21.01.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda predsedníctva - V mene strany koná predseda predsedníctva tak,že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie v strane, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 25.09.2017
 • Por. č.2 ; 21.01.2019
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 09.12.2011
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 21.01.2019

Zmena názvu:
 • Do: 09.12.2011 , 99 % - občiansky hlas
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |