znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
strana nemá zaregistrovanú skratku názvu
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Zámocká 6873/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42287511
Dátum registrácie:
11.11.2011
Číslo registrácie:
OVVS 3-2011/028521

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91701 Trnava - splnomocnenec
 • Ing. Martin Fecko, Potočná 7135/27, 08006 Prešov - člen
 • Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 02743 Nižná - člen
 • Mgr. Jozef Viskupič, Hlboká 15, 91701 Trnava - člen
Štatutárny orgán:
 • Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91708 Trnava - predseda Od: 01.12.2011Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis. Iná osoba ako predseda hnutia môže v mene hnutia robiť právne úkony iba ak ju na to v presne určenom rozsahu písomne splnomocní predseda hnutia.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 20.12.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 01.12.2011
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 03.12.2015
 • Por. č.2 ; 07.08.2017
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 03.12.2015 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
 • Do: 07.08.2017 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |