znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Národ a Spravodlivosť - naša strana
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
NaS - ns
Typ:
Strana
Sídlo:
Košická 5590/56, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO:
42256330
Dátum registrácie:
18.10.2011
Číslo registrácie:
OVVS 3-2011/026566

Členovia prípravného výboru:
  • RNDr. Anna Belousovová, Školská 2304/21, 02201 Čadca - splnomocnenec
  • JUDr. Rudolf Pučik, Svätoplukova 1191/51, 90301 Senec - člen
  • Miloš Zverina, Botanická 1677/1, 94901 Nitra - člen
  • JUDr. Peter Herceg, Banícka 2122/10, 85101 Pezinok - člen
  • Bc. Oto Flimel, Dudovateľská 258/32, 97212 Nedožery - Brezany - člen
Štatutárny orgán:
  • RNDr. Anna Belousovová, Školská 2304/21, 02201 Čadca - predsednička Od: 05.12.2011Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene Strany koná a podpisuje Predseda ako jej štatutárny orgán samostatne, a to vždy tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Strany, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 05.12.2011
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 05.12.2011
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 05.12.2011 , Národ a Spravodlivosť
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |