znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
SME RODINA - Boris Kollár
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Leškova 3005/5, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42254515
Dátum registrácie:
06.07.2011
Číslo registrácie:
OVVS 3-2011/018608

Členovia prípravného výboru:
 • Peter Marček, Budatínska 41, 85105 Bratislava - Petržalka - splnomocnenec
 • Ivor Lehoťan, Garbanka 1525/30, 97411 Banská Bystrica - člen
 • Peter Marček, Špitálska 18, 81108 Bratislava - Staré Mesto - člen
 • JUDr. Juraj Kuráň, CSc., Na Sitine 12, 84104 Bratislava - Karlova Ves - člen
 • Peter Lazar, Lomnická 18, 84110 Bratislava - Devín - člen
 • PhDr. Mária Rusňáková, L. Svobodu 30, 90101 Malacky - člen
 • PhDr. Petr Mrázek, Zemplínska 3889/3, 90301 Senec - člen
 • Peter Čajka, Gaštanová 6462/9, 97409 Banská Bystrica - člen
Štatutárny orgán:
 • Peter Marček, Budatínska 3101/41, 85105 Bratislava - Petržalka Od: 25.10.2011Do: 25.11.2015
 • Boris Kollár, Palisády 693/9, 81103 Bratislava-Staré Mesto - predseda Od: 25.11.2015Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene Hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 25.11.2015
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 25.10.2011
 • Por. č.2 ; 25.11.2015
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 25.10.2011
 • Por. č.2 ; 07.01.2019
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 30.11.2015
 • Por. č.2 ; 27.05.2016

Zmena názvu:
 • Do: 30.11.2015 , Strana občanov Slovenska
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |