znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
MORÁLNY PRINCÍP SLOVENSKA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
MPS
Typ:
Strana
Sídlo:
Masarykova 1667/2, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42182549
Dátum registrácie:
30.11.2010
Číslo registrácie:
OVVS 3-2010/027199

Členovia prípravného výboru:
 • František Tanko, Kopčianska 8, 85101 Bratislava - Petržalka - splnomocnenec
 • Eva Farkašová, Eliášovce 253, 93038 Nový Život - člen
 • Alexander Farkaš, Zbrody 36, 83107 Bratislava - Vajnory - člen
Štatutárny orgán:
 • František Tanko, Kopčianska 8, 85101 Bratislava - Petržalka Od: 18.02.2011Do: 18.10.2016
 • Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA, Abovská 158/85, 04017 Košice-Barca - predseda Od: 18.10.2016Do: 04.01.2019
 • Džemal Kodrazi, Povrazová 850/10, 04016 Košice-Myslava - predseda Od: 04.01.2019Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany koná a podpisuje Predseda strany samostatne a to tak, že k úplnému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis, meno, priezvisko a presné označenie svojej funkcie.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 18.10.2016
 • Por. č.2 ; 10.01.2019
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 18.02.2011
 • Por. č.2 ; 18.10.2016
 • Por. č.3 ; 04.01.2019
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 21.10.2016
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 02.08.2017
 • Por. č.2 ; 10.01.2019

Zmena názvu:
 • Do: 21.10.2016 , Strana Rómskej únie na Slovensku
 • Do: 10.01.2019 , Šport do Košíc a na Východ
Zmena skratky názvu:
 • Do: 21.10.2016 , SRÚS
 • Do: 10.01.2019 , ŠKV

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |