znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
KOREKTÚRA - Andrej Hryc
Abbreviation of name of party / movement:
KAH
Type:
Party
Seat:
Beblavého 287/4, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42228034
Registration date:
02.09.2010
Registration number:
OVVS 3-2010/021248

Members of the preparatory committee:
 • PhDr. Alexander Duleba, Flöglova 2, 81105 Bratislava - Staré Mesto - splnomocnenec
 • PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., Zlatá Baňa 158, 08252 Kokošovce - člen
 • Ing. Ján Lipinský, Pribišova 8, 84105 Bratislava - Karlova Ves - člen
Statutory body:
 • PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., Zlatá Baňa 158, 08252 Kokošovce From: 26.10.2010To: 11.12.2012
 • Ing. Milan Mňahončák, Orechová 2357/51, 06601 Humenné From: 11.12.2012To: 09.11.2015
 • Mgr. Peter Pčolinský, Nižný Hrabovec 40, 09421 Nižný Hrabovec From: 09.11.2015To: 13.11.2015
 • Mgr. Boris Kollár, Palisády 693/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto From: 13.11.2015To: 25.11.2015
 • Mgr. Peter Pčolinský, Nižný Hrabovec 40, 09421 Nižný Hrabovec From: 25.11.2015To: 19.09.2018
 • Andrej Hryc, Mikulášska 6651/1A, 81101 Bratislava-Staré Mesto - predseda From: 19.09.2018To: 24.07.2019
 • Mgr. Michal Pírek, PhD., Pri pšeničnej bráne 495/31, 90043 Hamuliakovo - predseda From: 24.07.2019To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - je štatutárom strany. Predseda zodpovedá za činnosť strany, reprezentuje ju navonok a koná v mene strany v plnom rozsahu. Predseda má podpisové právo za stranu. Predseda alebo ním poverené osoby konajú v mene strany tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany, menu a priezvisku a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 14.06.2013
 • Por. č.2 ; 09.11.2015
 • Por. č.3 ; 01.10.2018
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 26.10.2010
 • Por. č.2 ; 11.12.2012
 • Por. č.3 ; 09.11.2015
 • Por. č.4 ; 13.11.2015
 • Por. č.5 ; 25.11.2015
 • Por. č.6 ; 19.09.2018
 • Por. č.7 ; 24.07.2019
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 01.04.2011
New statute:
 • Por. č.1 ; 09.07.2013
 • Por. č.2 ; 13.11.2015
 • Por. č.3 ; 30.11.2015
 • Por. č.4 ; 17.10.2018

Change of name:
 • To: 13.11.2015 , NÁŠ KRAJ
 • To: 30.11.2015 , SME RODINA
 • To: 17.10.2018 , VÁŠ KRAJ
Change of abbreviation of name:
 • To: 13.11.2015 , NÁŠ KRAJ
 • To: 30.11.2015 , SME RODINA
 • To: 17.10.2018 , VÁŠ KRAJ

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |