znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
KOREKTÚRA - Andrej Hryc
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
KAH
Typ:
Strana
Sídlo:
Beblavého 287/4, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42228034
Dátum registrácie:
02.09.2010
Číslo registrácie:
OVVS 3-2010/021248

Členovia prípravného výboru:
 • PhDr. Alexander Duleba, Flöglova 2, 81105 Bratislava - Staré Mesto - splnomocnenec
 • PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., Zlatá Baňa 158, 08252 Kokošovce - člen
 • Ing. Ján Lipinský, Pribišova 8, 84105 Bratislava - Karlova Ves - člen
Štatutárny orgán:
 • PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., Zlatá Baňa 158, 08252 Kokošovce Od: 26.10.2010Do: 11.12.2012
 • Ing. Milan Mňahončák, Orechová 2357/51, 06601 Humenné Od: 11.12.2012Do: 09.11.2015
 • Mgr. Peter Pčolinský, Nižný Hrabovec 40, 09421 Nižný Hrabovec Od: 09.11.2015Do: 13.11.2015
 • Mgr. Boris Kollár, Palisády 693/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 13.11.2015Do: 25.11.2015
 • Mgr. Peter Pčolinský, Nižný Hrabovec 40, 09421 Nižný Hrabovec Od: 25.11.2015Do: 19.09.2018
 • Andrej Hryc, Mikulášska 6651/1A, 81101 Bratislava-Staré Mesto - predseda Od: 19.09.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - je štatutárom strany. Predseda zodpovedá za činnosť strany, reprezentuje ju navonok a koná v mene strany v plnom rozsahu. Predseda má podpisové právo za stranu. Predseda alebo ním poverené osoby konajú v mene strany tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany, menu a priezvisku a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 14.06.2013
 • Por. č.2 ; 09.11.2015
 • Por. č.3 ; 01.10.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 26.10.2010
 • Por. č.2 ; 11.12.2012
 • Por. č.3 ; 09.11.2015
 • Por. č.4 ; 13.11.2015
 • Por. č.5 ; 25.11.2015
 • Por. č.6 ; 19.09.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 01.04.2011
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 09.07.2013
 • Por. č.2 ; 13.11.2015
 • Por. č.3 ; 30.11.2015
 • Por. č.4 ; 17.10.2018

Zmena názvu:
 • Do: 13.11.2015 , NÁŠ KRAJ
 • Do: 30.11.2015 , SME RODINA
 • Do: 17.10.2018 , VÁŠ KRAJ
Zmena skratky názvu:
 • Do: 13.11.2015 , NÁŠ KRAJ
 • Do: 30.11.2015 , SME RODINA
 • Do: 17.10.2018 , VÁŠ KRAJ

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |