znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Práca slovenského národa
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
PSN
Typ:
Strana
Sídlo:
Ružová 111, 01901 Ilava, Slovenská republika
IČO:
42180091
Dátum registrácie:
06.04.2010
Číslo registrácie:
233004-2010/07811

Členovia prípravného výboru:
 • PhDr. Miroslav Lupták, A. Gwerkovej 1535/4, 85104 Bratislava - splnomocnenec
 • Mgr. Diana Bittererová, Šachorová 10489/34, 83107 Bratislava - člen
 • Peter Kudlička, Pribinova 400/24, 82109 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • PhDr. Miroslav Lupták, A. Gwerkovej 1535/4, 85101 Bratislava-Petržalka Od: 12.07.2010Do: 14.07.2016
 • Ing. Dušan Kosík, Bulíkova 2684/21, 85101 Bratislava-Petržalka Od: 12.07.2010Do: 14.07.2016
 • Pavol Šipkovský, Bernolákova 1530/99, 90201 Pezinok Od: 12.07.2010Do: 14.07.2016
 • Pavol Mezey, Námestie hraničiarov 18, 85103 Bratislava - Petržalka Od: 12.07.2010Do: 14.07.2016
 • RNDr. Janka Hontiová, Dobrovského 2199/7, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 12.07.2010Do: 14.07.2016
 • Roman Stopka, Kubranská 313/105, 91150 Trenčín - predseda Od: 14.07.2016Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Predseda strany koná a podpisuje v mene strany samostatne tak, že k vytlačenému úplnému názvu strany, označeniu jeho funkcie, mena a priezviska pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 14.07.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 12.07.2010
 • Por. č.2 ; 07.01.2013
 • Por. č.3 ; 14.07.2016
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 07.01.2013
 • Por. č.2 ; 14.07.2016
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 16.10.2017

Zmena názvu:
 • Do: 07.01.2013 , Demokratická aliancia Slovenska
 • Do: 14.07.2016 , HLAS - Demokratická aliancia Slovenska
Zmena skratky názvu:
 • Do: 14.07.2016 , HLAS

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |