znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana patriotov - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
PATRIOTI
Typ:
Strana
Sídlo:
Tupého 13161/51F, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
42200768
Dátum registrácie:
11.03.2010
Číslo registrácie:
233004-2010/07713

Členovia prípravného výboru:
 • Michal Grujbár, Kuliškova 11, 82108 Bratislava - splnomocnenec
 • František Jašík, Nezábudková 225/20, 94905 Nitra - člen
 • Ľuboš Mikuš, Hlboká 1080/69, 94901 Nitra - člen
Štatutárny orgán:
 • František Jašík, Nezábudková 225/20, 94905 Nitra Od: 03.01.2011Do: 14.11.2017
 • Ľuboš Mikuš, Hlboká 1080/69, 94901 Nitra Od: 03.01.2011Do: 14.11.2017
 • PhDr. Martin Jakubec, PhD., Hrubá Borša 307, 92523 Hrubá Borša Od: 14.11.2017Do: 18.05.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene strany koná a podpisuje predseda strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany, menu, priezvisku, pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 14.11.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 14.11.2017
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 14.11.2017
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 05.03.2018 , Strana patriotov
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
05.03.2018  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vstup strany do likvidácie:
05.03.2018
Likvidátor:
 • PhDr. Martin Jakubec, PhD., Golfová ulica 307/40, 92523 Hrubá Borša

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |