znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
NEZÁVISLÝ
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Gen. M. R. Štefánika 391/10, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
42091357
Dátum registrácie:
05.03.2010
Číslo registrácie:
233004-2010/06720

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Marcela Melicherová, J. Bottu 2831/1, 98401 Lučenec - splnomocnenec
  • Pavol Vass, Krátka 1871/14, 06601 Humenné - člen
  • Pavel Vass, Laborecká 1897/60, 06601 Humenné - člen
Štatutárny orgán:
  • Pavel Vass, Laborecká 1897/60, 06601 Humenné Od: 13.04.2010Do: 25.10.2013
  • Ing. Róbert Lifka, Gen. M. R. Štefánika 391/10, 91101 Trenčín Od: 25.10.2013Do: 19.08.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany ako jej štatutárny orgán a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 25.10.2013
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 13.04.2010
  • Por. č.2 ; 25.10.2013
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 07.11.2013
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 08.11.2013 , Paliho Kapurková, veselá politická strana
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
19.08.2015  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |