znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Exnárova 3126/12, 82103 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO:
42173027
Dátum registrácie:
22.09.2009
Číslo registrácie:
233004-2009/16984

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Jana Hložeková, Jamnického 3019/6, 84105 Bratislava-Karlova Ves - člen
 • Peter Kavecký, Ľudovíta Fullu 3094/20, 84105 Bratislava-Karlova Ves - splnomocnenec
 • Katarína Orthová, Námestie Slovenského povstania 108/5, 90031 Stupava - člen
Štatutárny orgán:
 • Bc. Peter Kavecký, Ľudovíta Fullu 3094/20, 84105 Bratislava-Karlova Ves Od: 05.10.2009Do: 15.02.2010
 • RNDr. Milan Cílek, Námestie SNP 482/23, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 15.02.2010Do: 02.07.2010
 • JUDr, Ing. Martin Kuruc, Kosodrevinová 20025/33, 82104 Bratislava-Vrakuňa Od: 02.07.2010Do: 12.07.2017
 • Ing. Tomáš Mitošinka, Exnárova 3126/12, 82103 Bratislava-Ružinov Od: 12.07.2017Do: 20.08.2018
 • Pavel Halabrín, Turá Lúka 275, 90703 Myjava Od: 20.08.2018Do: 12.12.2018
 • Ing. Tomáš Mitošinka, Exnárova 3126/12, 82103 Bratislava-Ružinov - predseda Od: 12.12.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany samostatne koná a podpisuje predseda strany a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 08.06.2012
 • Por. č.2 ; 21.07.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 05.10.2009
 • Por. č.2 ; 15.02.2010
 • Por. č.3 ; 02.07.2010
 • Por. č.4 ; 12.07.2017
 • Por. č.5 ; 20.08.2018
 • Por. č.6 ; 12.12.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 06.09.2010
 • Por. č.2 ; 05.12.2011
 • Por. č.3 ; 08.08.2014
 • Por. č.4 ; 21.07.2017
 • Por. č.5 ; 31.07.2018
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 15.02.2010 , OBČIANSKI KANDIDÁTI
 • Do: 06.09.2010 , Únia - Strana pre Slovensko
 • Do: 05.12.2011 , OBČIANSKI KANDIDÁTI
 • Do: 08.08.2014 , STRANA +1 HLAS
 • Do: 21.07.2017 , LEPŠIA ŠTVRŤ
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |