znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
MOST - HÍD
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Trnavská cesta 3273/37, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
42171229
Dátum registrácie:
03.07.2009
Číslo registrácie:
233004-2009/12436

Členovia prípravného výboru:
 • Ing. Béla Bugár, Pomlejská 20, 93101 Šamorín - člen
 • MUDr. Tibor Bastrnák, Stredná 18, 94501 Komárno - člen
 • Gábor Gál, Veľká Mača 85, 92532 Veľká Mača - splnomocnenec
 • Ing. László Gyurovszky, Javorová 2087/23, 92701 Šaľa - člen
 • Mgr. Peter Vörös, Ul. 29. augusta 2263/15, 81108 Bratislava - člen
 • PhDr. László Nagy, Škultétyho 10, 83103 Bratislava - člen
 • Ing. Zsolt Simon, Padarovce 81, 98023 Padarovce - člen
 • Ing. László Sólymos, Hadriánova 6, 85110 Bratislava - člen
 • Elemér Jakab, Veľké Raškovce 8, 07675 Veľké Raškovce - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Béla Bugár, Pomlejská cesta 402/20, 93101 Šamorín - predseda Od: 03.08.2009Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany má právo konať a podpisovať všetky právne úkony Predseda strany, a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 11.09.2009
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 03.08.2009
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 03.08.2009
 • Por. č.2 ; 14.12.2009
 • Por. č.3 ; 28.09.2010
 • Por. č.4 ; 30.09.2011
 • Por. č.5 ; 03.10.2012
 • Por. č.6 ; 24.09.2014
 • Por. č.7 ; 23.11.2016
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |