znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana rómskej koalície - SRK
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SRK
Typ:
Strana
Sídlo:
Požiarnická 1496/1, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
IČO:
42106800
Dátum registrácie:
19.06.2009
Číslo registrácie:
233004-2009/09200

Členovia prípravného výboru:
  • PaedDr. Gejza Adam, Tri hôrky 11, 04011 Košice - splnomocnenec
  • Mgr. Peter Štefanka, Hlinkova 14, 04001 Košice - člen
  • Jozef Fráter, Ostravska 4, 04011 Košice - člen
Štatutárny orgán:
  • PaedDr. Gejza Adam, Tri Hôrky 433/11, 04011 Košice-Západ - predseda Od: 05.10.2009Do: 
  • PhDr., doc. Jozef Ravasz, PhD., Kračanská cesta 5059/57, 92901 Dunajská Streda - 2. podpredseda - člen vedenia Od: 05.10.2009Do: 
  • PhDr. Maximilián Eštočák, Sibírska 6959/22, 08001 Prešov - 1. podpredseda - člen vedenia Od: 05.10.2009Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Vedenie strany - v mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia vedenia strany podľa podpisového poriadku schváleného predsedníctvom strany, a to vždy tak, že k úplnému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie vo vedení strany. Rozsah konania a podpisových kompetencií za stranu podlieha schváleniu predsedníctvom a snemom strany.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 19.08.2015
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 05.10.2009
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |