znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Sloboda a Solidarita
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SaS
Typ:
Strana
Sídlo:
Priemyselná 16318/8, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO:
42139333
Dátum registrácie:
27.02.2009
Číslo registrácie:
233004-2009/03592

Členovia prípravného výboru:
  • Richard Sulík, Kýčerského 2, 81105 Bratislava - splnomocnenec
  • Richard Švihura, Vranovská 2555/57, 08006 Prešov - člen
  • Jozef Mihál, Trnavská 82/A 101, 82102 Bratislava - člen
  • Robert Mistrík, Vančurova 6/C , 83101 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
  • Richard Sulík, Kýčerského 2, 81105 Bratislava - predseda Od: 30.03.2009Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 08.04.2011
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 30.03.2009
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 06.05.2010
  • Por. č.2 ; 08.04.2011
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |