znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
PRIAMA DEMOKRACIA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
PD
Typ:
Strana
Sídlo:
Záhorácka 1933/57, 90101 Malacky, Slovenská republika
IČO:
42142237
Dátum registrácie:
05.12.2008
Číslo registrácie:
233004-2008/11311

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Martin Urmanič, Goláňova 3140/1, 82103 Bratislava-Ružinov - splnomocnenec
 • Dagmar Skačanová, Štúrova 1189/98, 95201 Vráble - člen
 • Martin Harach, Znievska 3, 85106 Bratislava - člen
 • Martina Čierna, Ambroseho 12, 85102 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Robert Nemcsics, Brečtanová 2349/7, 83103 Bratislava-Nové Mesto Od: 27.05.2009Do: 31.10.2011
 • Pavol Krišpinský, Belá-Dulice 422, 03811 Belá-Dulice Od: 31.10.2011Do: 30.07.2013
 • Ing. Gabriel Karácsony, Balkánska 720/118, 85110 Bratislava-Rusovce Od: 30.07.2013Do: 22.03.2017
 • Róbert Beňo, Modra 3182, 90001 Modra Od: 02.02.2015Do: 07.03.2017
 • JUDr. Marek Géci, SNP 473/79, 95611 Ludanice - predseda Od: 07.03.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 31.10.2011
 • Por. č.2 ; 30.07.2013
 • Por. č.3 ; 16.10.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 27.05.2009
 • Por. č.2 ; 31.10.2011
 • Por. č.3 ; 30.07.2013
 • Por. č.4 ; 02.02.2015
 • Por. č.5 ; 07.03.2017
 • Por. č.6 ; 22.03.2017
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 31.10.2011
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 30.07.2013
 • Por. č.2 ; 11.01.2018

Zmena názvu:
 • Do: 31.10.2011 , LIGA, občiansko-liberálna strana
 • Do: 30.07.2013 , Nová alternatíva Slovenska, občiansko-liberálna strana
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |