znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
NOVÁ DEMOKRACIA
Abbreviation of name of party / movement:
ND
Type:
Party
Seat:
Ulica Hviezdoslavova 233/12, 91701 Trnava, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42157099
Registration date:
12.01.2009
Registration number:
233004-2008/11301

Members of the preparatory committee:
  • Ing. Juraj Štaffa, PhD., Vajnorská 66, 83103 Bratislava - splnomocnenec
  • Bc. Zdenko Čambal, SNP 1684/34, 90851 Holíč - člen
  • Ing. Dušan Guťan, Čipkárska 10, 82109 Bratislava - člen
Statutory body:
  • Ing. Tibor Mikuš, Ružová dolina 645, 91901 Suchá nad Parnou From: 07.05.2009To: 18.05.2016
  • Ing. Dušan Guťan, Čipkárska 10, 82109 Bratislava From: 07.05.2009To: 18.05.2016
  • Ing. Juraj Štaffa, PhD., Vajnorská 66, 83103 Bratislava From: 07.05.2009To: 18.05.2016
  • Ing. Milan Cagala, CSc., Izbická 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom From: 07.05.2009To: 18.05.2016
Way of acting of the statutory body:
Vedenie strany - v mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo generálny sekretár v súlade s podpisovým poriadkom schváleným Republikovou radou regiónov a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v orgánoch strany. V pracovnoprávnych vzťahoch koná a podpisuje v mene strany predseda strany.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
  • Por. č.1 ; 07.05.2009
Change of statute:
 
New statute:
 

Change of name:
  • To: 18.05.2016 , NOVÁ DEMOKRACIA
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
18.05.2016  

Start of the party liquidation:
18.05.2016
Liquidator:
  • Zuzana Královičová, Ulica Hlboká 5951/16, 91701 Trnava

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
02.08.2017  § 16 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |