znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
NOVÁ DEMOKRACIA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
ND
Typ:
Strana
Sídlo:
Ulica Hviezdoslavova 233/12, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO:
42157099
Dátum registrácie:
12.01.2009
Číslo registrácie:
233004-2008/11301

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Juraj Štaffa, PhD., Vajnorská 66, 83103 Bratislava - splnomocnenec
  • Bc. Zdenko Čambal, SNP 1684/34, 90851 Holíč - člen
  • Ing. Dušan Guťan, Čipkárska 10, 82109 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tibor Mikuš, Ružová dolina 645, 91901 Suchá nad Parnou Od: 07.05.2009Do: 18.05.2016
  • Ing. Dušan Guťan, Čipkárska 10, 82109 Bratislava Od: 07.05.2009Do: 18.05.2016
  • Ing. Juraj Štaffa, PhD., Vajnorská 66, 83103 Bratislava Od: 07.05.2009Do: 18.05.2016
  • Ing. Milan Cagala, CSc., Izbická 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom Od: 07.05.2009Do: 18.05.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Vedenie strany - v mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo generálny sekretár v súlade s podpisovým poriadkom schváleným Republikovou radou regiónov a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v orgánoch strany. V pracovnoprávnych vzťahoch koná a podpisuje v mene strany predseda strany.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 07.05.2009
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 18.05.2016 , NOVÁ DEMOKRACIA
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
18.05.2016  

Vstup strany do likvidácie:
18.05.2016
Likvidátor:
  • Zuzana Královičová, Ulica Hlboká 5951/16, 91701 Trnava

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
02.08.2017  § 16 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |