znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Konzervatívni demokrati Slovenska
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
KDS
Typ:
Strana
Sídlo:
Belinského 9, 85101 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
IČO:
42134277
Dátum registrácie:
22.07.2008
Číslo registrácie:
233004-2008/07610

Členovia prípravného výboru:
  • doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., Humenské námestie 8, 85107 Bratislava - splnomocnenec
  • RNDr. František Mikloško, Heydukova 27, 81108 Bratislava - člen
  • Ing. Vladimír Pčolinský, Podjavorinskej 7, 81103 Bratislava - člen
  • RNDr. Pavol Minárik, Belinského 9, 85101 Bratislava - člen
  • RNDr. Rudolf Bauer, Kremnická 10, 04011 Košice - člen
Štatutárny orgán:
  • doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., Humenské námestie 8, 85107 Bratislava Od: 19.08.2008Do: 17.12.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - predseda zodpovedá za činnosť strany, reprezentuje ju navonok a koná v mene strany v plnom rozsahu

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 15.04.2010
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
02.12.2014  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
17.12.2014  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |