znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Abbreviation of name of party / movement:
strana nemá zaregistrovanú skratku názvu
Type:
Party
Seat:
Skuteckého 126/15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42154138
Registration date:
19.02.2008
Registration number:
233004-2008/02628

Members of the preparatory committee:
 • Ing. Pavol Hrivík, CSc., Rovniankova 6, 85102 Bratislava - splnomocnenec
 • Ing. Jozef Šedovič, Priechodná 1549/32, 94901 Nitra - člen
 • Ing. Vladimír Ondrovič, Hollého 1721/40, 90031 Stupava - člen
 • JUDr. Pavol Varga, Bystrická 540/76, 90033 Marianka - člen
Statutory body:
 • JUDr. Pavol Varga, Bystrická 540/76, 90033 Marianka From: 26.06.2008To: 23.07.2009
 • Ing. Ladislav Kollárik, Hviezdoslavova 143/29, 91101 Trenčín From: 23.07.2009To: 10.01.2011
 • Andrej Sliacky, Sitnianska 6596/11, 97411 Banská Bystrica - ústredný tajomník From: 10.01.2011To: 
Way of acting of the statutory body:
Ústredný tajomník - Ústredný tajomník je štatutárnym orgánom strany. Štatutárny orgán koná osobne v mene Strany moderného Slovenska navonok i dovnútra v plnom rozsahu pokiaľ stanovy neurčujú inak, že sa vyžaduje súhlas príslušného straníckeho orgánu. Je oprávnený podpisovať za Stranu moderného Slovenska tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 10.01.2011
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 26.06.2008
 • Por. č.2 ; 23.07.2009
 • Por. č.3 ; 10.01.2011
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 16.01.2015
 • Por. č.2 ; 12.03.2015
New statute:
 • Por. č.1 ; 10.01.2011

Change of name:
 • To: 10.01.2011 , Demokrati a Vlastenci
 • To: 16.01.2015 , Strana moderného Slovenska
 • To: 12.03.2015 , Strana moderného Slovenska - SMS
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |