znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
strana nemá zaregistrovanú skratku názvu
Typ:
Strana
Sídlo:
Skuteckého 126/15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:
42154138
Dátum registrácie:
19.02.2008
Číslo registrácie:
233004-2008/02628

Členovia prípravného výboru:
 • Ing. Pavol Hrivík, CSc., Rovniankova 6, 85102 Bratislava - splnomocnenec
 • Ing. Jozef Šedovič, Priechodná 1549/32, 94901 Nitra - člen
 • Ing. Vladimír Ondrovič, Hollého 1721/40, 90031 Stupava - člen
 • JUDr. Pavol Varga, Bystrická 540/76, 90033 Marianka - člen
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Pavol Varga, Bystrická 540/76, 90033 Marianka Od: 26.06.2008Do: 23.07.2009
 • Ing. Ladislav Kollárik, Hviezdoslavova 143/29, 91101 Trenčín Od: 23.07.2009Do: 10.01.2011
 • Andrej Sliacky, Sitnianska 6596/11, 97411 Banská Bystrica - ústredný tajomník Od: 10.01.2011Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Ústredný tajomník - Ústredný tajomník je štatutárnym orgánom strany. Štatutárny orgán koná osobne v mene Strany moderného Slovenska navonok i dovnútra v plnom rozsahu pokiaľ stanovy neurčujú inak, že sa vyžaduje súhlas príslušného straníckeho orgánu. Je oprávnený podpisovať za Stranu moderného Slovenska tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 10.01.2011
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 26.06.2008
 • Por. č.2 ; 23.07.2009
 • Por. č.3 ; 10.01.2011
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 16.01.2015
 • Por. č.2 ; 12.03.2015
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 10.01.2011

Zmena názvu:
 • Do: 10.01.2011 , Demokrati a Vlastenci
 • Do: 16.01.2015 , Strana moderného Slovenska
 • Do: 12.03.2015 , Strana moderného Slovenska - SMS
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |