znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana zelených Slovenska
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SZS
Typ:
Strana
Sídlo:
Zimný štadión 638/43, 90501 Senica, Slovenská republika
IČO:
37994981
Dátum registrácie:
21.08.2006
Číslo registrácie:
203-2006/07388

Členovia prípravného výboru:
 • Pavol Kormúth, Sokolská 18, 81104 Bratislava - splnomocnenec
 • MVDr. Jozef Pokorný, Ďumbierska 36, 04001 Košice - člen
 • JUDr. Andrea Záhumenská, Bradáčova 1721/5, 85102 Bratislava-Petržalka - člen
 • MUDr. Martin Čulen, Kunov 9187, 90501 Senica - člen
 • PhDr. Miroslav Hladík, M. Čulena 194, 90885 Brodské - člen
Štatutárny orgán:
 • MUDr. Martin Čulen, Kunov 187, 90501 Senica Od: 26.09.2006Do: 29.05.2017
 • Pavol Kormúth, Sokolská 3244/18, 81104 Bratislava-Staré Mesto - Prvý podpredseda Od: 26.09.2006Do: 
 • JUDr. Andrea Záhumenská, Bradáčova 1721/5, 82101 Bratislava-Petržalka Od: 26.09.2006Do: 29.05.2017
 • RNDr. Ľubica Krištofová, Hviezdoslavova 469, 90501 Senica Od: 26.09.2006Do: 29.05.2017
 • Ľubomír Staňka, Vrádište 219, 90849 Vrádište Od: 26.09.2006Do: 30.11.2011
 • Lívia Hrašková, Záhradnícka 37, 81107 Bratislava Od: 26.09.2006Do: 29.05.2017
 • Natália Hanulíková, Tilgnerova 715/10, 84104 Bratislava-Karlova Ves - Predsedníčka Od: 29.05.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda a prvý podpredseda - V mene strany koná a podpisuje spoločne predseda a prvý podpredseda a to tak, že ku tlačenému alebo rukou napísanému názvu strany a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis a odtlačok pečiatky strany.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 29.05.2017
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 26.09.2006
 • Por. č.2 ; 29.05.2017
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 26.09.2006 , Strana zelenej alternatívy
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |