znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Demokratická strana
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
DS
Typ:
Strana
Sídlo:
Račianska 1522/69/B, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
30866880
Dátum registrácie:
10.08.2006
Číslo registrácie:
203-2006/07295

Členovia prípravného výboru:
 • Dušan Bobrík, Kalinčiakova 1, 83104 Bratislava - člen
 • Vladimír Lunáček, Furdekova 2, 85103 Bratislava - člen
 • Branislav Hochel, Farského 4, 85101 Bratislava - splnomocnenec
 • Tatiana Štefanovičová, Sibírska 60, 83102 Bratislava - člen
 • Pavel Titl, Húskova 47, 04023 Košice - člen
Štatutárny orgán:
 • doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc., Farského 4, 85101 Bratislava Od: 28.09.2006Do: 03.01.2008
 • Dušan Bobrík, Kalinčiakova 1, 83104 Bratislava Od: 03.01.2008Do: 16.06.2010
 • JUDr. Peter Hríb, Bajzova 4, 82108 Bratislava - Ružinov Od: 16.06.2010Do: 11.12.2013
 • MUDr. Michal Bucek, Havlíčkova 1091/26, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 11.12.2013Do: 14.11.2017
 • Jana Teleki, Nitra , 94901 Nitra Od: 14.11.2017Do: 20.12.2018
 • Ing. Michal Kravčík, Čermeľská cesta 1439/24, 04001 Košice-Sever - predseda Od: 20.12.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - predseda strany koná v mene strany vo všetkých veciach samostatne, a to tak, že k názvu strany, označeniu svojej funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 16.06.2010
 • Por. č.2 ; 11.12.2013
 • Por. č.3 ; 14.11.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 03.01.2008
 • Por. č.2 ; 16.06.2010
 • Por. č.3 ; 11.12.2013
 • Por. č.4 ; 14.11.2017
 • Por. č.5 ; 20.12.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 19.10.2007
 • Por. č.2 ; 16.06.2010
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 08.01.2018

Zmena názvu:
 • Do: 19.10.2007 , Demokratická strana Slovenska
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |