znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
EDS
Typ:
Strana
Sídlo:
Zámocká 6890/18, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
30801583
Dátum registrácie:
06.03.2006
Číslo registrácie:
203-2006/03921

Členovia prípravného výboru:
 • Ing. Jirko Malchárek, Buková 18, 81101 Bratislava - člen
 • Ing. František Tóth, Telocvičná 34, 82101 Bratislava - člen
 • MUDr. Alexandra Novotná, PhD., Beblavého 14, 81101 Bratislava - splnomocnenec
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Peter Jesenský, Drotárska cesta 1461/39, 81102 Bratislava-Staré Mesto Od: 14.03.2006Do: 27.08.2009
 • RNDr. Jozef Mihál, Trnavská 177/82A , 82102 Bratislava Od: 14.03.2006Do: 27.08.2009
 • MUDr. Alexandra Novotná, PhD., Beblavého 292/14, 81101 Bratislava Od: 14.03.2006Do: 27.08.2009
 • Antonio Parziale, Čmeľovec 4845/10, 81102 Bratislava-Staré Mesto - predseda Od: 27.08.2009Do: 
 • Ing. Pavol Hudec, Drozdová 8107/11, 83106 Bratislava-Rača Od: 29.12.2009Do: 08.02.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, je oprávnený zaväzovať stranu vo všetkých záležitostiach a to vždy tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 27.08.2009
 • Por. č.2 ; 29.12.2009
 • Por. č.3 ; 14.11.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 27.08.2009
 • Por. č.2 ; 29.12.2009
 • Por. č.3 ; 08.02.2010
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 27.08.2009
 • Por. č.2 ; 29.12.2009
 • Por. č.3 ; 08.02.2010
 • Por. č.4 ; 19.04.2010
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 14.03.2006
 • Por. č.2 ; 17.02.2011
 • Por. č.3 ; 26.11.2013
 • Por. č.4 ; 06.12.2017

Zmena názvu:
 • Do: 27.08.2009 , NÁDEJ
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |