znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SZSZO
Typ:
Strana
Sídlo:
Vajnorská 852/32, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
IČO:
36100935
Dátum registrácie:
14.09.1998
Číslo registrácie:
203/2-98/04151

Členovia prípravného výboru:
 • Štefan Bogdan Bielik, Jamnického 10, 84105 Bratislava - člen
 • Jozef Fibich, B. Bethlena 24, 94056 Nové Zámky - splnomocnenec
 • Cyril Martinisko, CI 28/62-135, 01841 Dubnica nad Váhom - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Jozef Fibich, G. Bethlena 1118/24, 94002 Nové Zámky Od: 26.04.2001Do: 29.05.2013
 • Milan Paučula, Biely Potok 69, 03403 Ružomberok Od: 26.04.2001Do: 30.09.2005
 • Ing. Štefan Mirga, Dlhá 814/3, 94901 Nitra Od: 30.05.2013Do: 28.12.2015
 • Ing. Ľubomír Kolárik, Vajnorská 852/32, 90025 Chorvátsky Grob Od: 28.12.2015Do: 22.03.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Štatutárny orgán - Predseda ako štatutárny orgán koná samostatne, podpisuje rozhodnutia a dokumenty, vykonáva právne úkony v mene strany tak, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie s pripojením vlastnoručného podpisu.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 02.10.2001
 • Por. č.2 ; 26.02.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 30.05.2013
 • Por. č.2 ; 28.12.2015
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 17.03.2006
 • Por. č.2 ; 25.09.2006
 • Por. č.3 ; 27.06.2016

Zmena názvu:
 • Do: 17.03.2006 , Kresťanská ľudová strana
 • Do: 25.09.2006 , ZVON
 • Do: 27.06.2016 , Kresťanská ľudová strana
 • Do: 25.01.2018 , Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Zmena skratky názvu:
 • Do: 27.06.2016 , KĽS

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
25.01.2018  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vstup strany do likvidácie:
25.01.2018
Likvidátor:
 • Ľubomir Kolárik, Vajnorská 825/32, 90025 Chorvátsky Grob

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |