znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov - v likvidácii
Abbreviation of name of party / movement:
SZSZO
Type:
Party
Seat:
Vajnorská 852/32, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Identification number (IČO):
36100935
Registration date:
14.09.1998
Registration number:
203/2-98/04151

Members of the preparatory committee:
 • Štefan Bogdan Bielik, Jamnického 10, 84105 Bratislava - člen
 • Jozef Fibich, B. Bethlena 24, 94056 Nové Zámky - splnomocnenec
 • Cyril Martinisko, CI 28/62-135, 01841 Dubnica nad Váhom - člen
Statutory body:
 • Ing. Jozef Fibich, G. Bethlena 1118/24, 94002 Nové Zámky From: 26.04.2001To: 29.05.2013
 • Milan Paučula, Biely Potok 69, 03403 Ružomberok From: 26.04.2001To: 30.09.2005
 • Ing. Štefan Mirga, Dlhá 814/3, 94901 Nitra From: 30.05.2013To: 28.12.2015
 • Ing. Ľubomír Kolárik, Vajnorská 852/32, 90025 Chorvátsky Grob From: 28.12.2015To: 22.03.2018
Way of acting of the statutory body:
Štatutárny orgán - Predseda ako štatutárny orgán koná samostatne, podpisuje rozhodnutia a dokumenty, vykonáva právne úkony v mene strany tak, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie s pripojením vlastnoručného podpisu.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 02.10.2001
 • Por. č.2 ; 26.02.2016
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 30.05.2013
 • Por. č.2 ; 28.12.2015
Change of statute:
 
New statute:
 • Por. č.1 ; 17.03.2006
 • Por. č.2 ; 25.09.2006
 • Por. č.3 ; 27.06.2016

Change of name:
 • To: 17.03.2006 , Kresťanská ľudová strana
 • To: 25.09.2006 , ZVON
 • To: 27.06.2016 , Kresťanská ľudová strana
 • To: 25.01.2018 , Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Change of abbreviation of name:
 • To: 27.06.2016 , KĽS

Cancellation of party and its reason:
25.01.2018  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Start of the party liquidation:
25.01.2018
Liquidator:
 • Ľubomir Kolárik, Vajnorská 825/32, 90025 Chorvátsky Grob

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |