znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Kresťanská únia
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Ulica Juraja Fándlyho 8102/4, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO:
31794319
Dátum registrácie:
27.08.1998
Číslo registrácie:
203/2-98/03890

Členovia prípravného výboru:
  • Tomáš Černý, Sládkovičova 11, 81106 Bratislava - splnomocnenec
  • Ing. Juraj Mitterhauszer, Muškátová 34, 82101 Bratislava - člen
  • Štefan Bellus, Závadská 18, 83106 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
  • Tomáš Černý, Na Kalvárii 7/A, 81104 Bratislava - predseda Od: 10.05.2001Do: 07.01.2019
  • Ing. Peter Cák, Ulica Juraja Fándlyho 8102/4, 91700 Trnava - predseda Od: 07.01.2019Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - podľa § 8 stanov politickej strany NF je predseda NF štatutárnym orgánom NF a koná za NF

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 07.01.2019
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 07.01.2019
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 08.02.2019
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 08.02.2019 , Nezávislé fórum
Zmena skratky názvu:
  • Do: 08.02.2019 , NF

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |