znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Ľudová strana Pevnosť Slovensko
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
ĽS Pevnosť Slovensko
Typ:
Strana
Sídlo:
E. F. Scherera 4801/20, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO:
36064262
Dátum registrácie:
07.03.1995
Číslo registrácie:
203/2-95/04523

Členovia prípravného výboru:
 • Ján Kopúnek, Botanická 1, 91701 Trnava - člen
 • Ivan Ružička, Tajovského 8, 91708 Trnava - člen
 • Jozef Páleník, Kaštieľska 281/21, 91951 Špačince - splnomocnenec
 • Jozef Luky, Jadrová 7, 82102 Bratislava - člen
 • Ing. Miloš Žužo, Na hlinách 6778/8, 91701 Trnava - člen
 • Ľubomír Kopál, Jilemnického 838/33, 95803 Partizánske - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Magdaléna Sulanová, Závadská 2, 83106 Bratislava Od: 06.07.2002Do: 08.02.2010
 • Ing. Ľubomír Mäsiar, Bajzová 6, 82108 Bratislava Od: 06.07.2002Do: 07.09.2005
 • Marcel Urban, Partizánska 4732/70, 92101 Piešťany Od: 08.02.2010Do: 31.08.2011
 • Ing. Peter Kováč, Baničova 524/18, 94911 Nitra Od: 31.08.2011Do: 14.08.2013
 • Mgr. Rastislav Schlosár, Topoľčianska 3216/29, 85101 Bratislava-Petržalka Od: 14.08.2013Do: 07.07.2016
 • Ing. Martin Beluský, PhD., E. F. Scherera 4801/20, 92141 Piešťany - predseda Od: 07.07.2016Do: 
 • Rastislav Kysel, Dolná Trnávka 40, 96621 Dolná Trnávka - prvý podpredseda Od: 21.11.2016Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda a prvý podpredseda - V mene strany koná a podpisuje predseda ĽS samostatne alebo prvý podpredseda ĽS samostatne tak, že k názvu strany, označeniu svojej funkcie a k menu pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 08.02.2010
 • Por. č.2 ; 31.08.2011
 • Por. č.3 ; 24.09.2013
 • Por. č.4 ; 07.07.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 06.07.2002
 • Por. č.2 ; 07.09.2005
 • Por. č.3 ; 08.02.2010
 • Por. č.4 ; 31.08.2011
 • Por. č.5 ; 14.08.2013
 • Por. č.6 ; 07.07.2016
 • Por. č.7 ; 21.11.2016
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 05.03.2003
 • Por. č.2 ; 21.11.2016
 • Por. č.3 ; 08.06.2017
 • Por. č.4 ; 26.06.2017
 • Por. č.5 ; 08.10.2018
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 08.06.2017 , Ľudová strana
Zmena skratky názvu:
 • Do: 08.06.2017 , ĽS

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |