znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Misia 21
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Rešetkova 15, 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
30797675
Dátum registrácie:
27.05.2005
Číslo registrácie:
203-2005/06493

Členovia prípravného výboru:
  • JUDr. Ing. Ivan Šimko, Magurská 3, 83101 Bratislava - splnomocnenec
  • JUDr. Allan Böhm, Medená 18, 81102 Bratislava - člen
  • Ján Kubiš, Prachatická 2235/23, 96001 Zvolen - člen
  • Eva Bombová, Markušova 11, 04011 Košice - člen
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Ing. Ivan Šimko, Magurská 3, 83101 Bratislava Od: 07.07.2005Do: 01.03.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - koná v mene strany navonok i dovnútra MISIE 21 a podpisuje dokumenty za stranu

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 07.07.2005
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 04.11.2005
  • Por. č.2 ; 14.09.2006
  • Por. č.3 ; 15.12.2008
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 14.09.2006 , Misia 21 - Nová kresťanská demokracia
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
01.03.2010  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |