znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
ÚSVIT
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
ÚSVIT
Typ:
Strana
Sídlo:
Mierová 1909/68, 06601 Humenné, Slovenská republika
IČO:
42027616
Dátum registrácie:
25.05.2005
Číslo registrácie:
203-2005/05884

Členovia prípravného výboru:
  • PhDr. Ivan Hopta, CSc., Mierová 1909/68, 06601 Humenné - splnomocnenec
  • Ľubomír Fečík, Strojárska 1831/92, 06901 Snina - člen
  • Alexander Kucka, Strojárska 1830/91, 06901 Snina - člen
  • MUDr. Fedor Šandor, Mierová 1908/58, 06601 Humenné - člen
  • Jaroslav Zelinka, Mierová 1909/70, 06601 Humenné - člen
Štatutárny orgán:
  • PhDr. Ivan Hopta, CSc., Mierová 1909/68, 06601 Humenné - predseda Od: 21.09.2005Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - koná v mene strany samostatne

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |