znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana demokratickej ľavice
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SDĽ
Typ:
Strana
Sídlo:
Panská 247/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
30797403
Dátum registrácie:
03.05.2005
Číslo registrácie:
203-2005/05197

Členovia prípravného výboru:
 • Miroslava Šuttová, Ľubovnianska 6, 85107 Bratislava - člen
 • Stanislav Beňo, Estónska 12, 82106 Bratislava - splnomocnenec
 • Ferdinand Kolda, Športová 605, 90885 Brodské - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Jozef Cudrák, Hečkova 18, 83151 Bratislava Od: 10.08.2005Do: 05.01.2006
 • Marián Zachar, Ráztočná 14161/42, 82109 Bratislava-Vrakuňa Od: 10.08.2005Do: 11.11.2005
 • Ing. Roman Bartoš, Ožvoldíkova 2003/4, 84102 Bratislava Od: 11.11.2005Do: 07.08.2006
 • Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 82108 Bratislava Od: 05.01.2006Do: 21.02.2007
 • Ing. Martin Halás, Baltská 12003/33, 82107 Bratislava Od: 07.08.2006Do: 10.12.2015
 • Matúš Langermann, Bulíkova 21, 85104 Bratislava Od: 21.02.2007Do: 21.05.2009
 • MUDr. Štefan Horváth, Tomášikova 2, 04001 Košice Od: 21.05.2009Do: 16.03.2010
 • Ing. Marek Blaha, V Záhradách 22, 81103 Bratislava Od: 16.03.2010Do: 03.01.2012
 • Ing. Jozef Ďurica, Nám. hraničiarov 2449/29, 85103 Bratislava - Petržalka Od: 03.01.2012Do: 18.06.2012
 • Ing. Miroslava Šuttová, Ľubovnianska 3194/6, 85107 Bratislava - Petržalka Od: 03.01.2012Do: 10.12.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda Predsedníctva, štatutárny podpredseda Predsedníctva a druhý štatutárny podpredseda Predsedníctva - V mene Strany demokratickej ľavice koná a podpisuje ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie v Predsedníctve strany

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 10.08.2005
 • Por. č.2 ; 07.08.2006
 • Por. č.3 ; 21.02.2007
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 10.08.2005
 • Por. č.2 ; 11.11.2005
 • Por. č.3 ; 05.01.2006
 • Por. č.4 ; 07.08.2006
 • Por. č.5 ; 21.02.2007
 • Por. č.6 ; 21.05.2009
 • Por. č.7 ; 16.03.2010
 • Por. č.8 ; 03.01.2012
 • Por. č.9 ; 18.06.2012
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 16.03.2010
 • Por. č.2 ; 30.09.2010
 • Por. č.3 ; 06.12.2011
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 10.12.2015 , Strana demokratickej ľavice
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
10.12.2015  Dobrovoľné zrušenie s likvidáciou

Vstup strany do likvidácie:
10.12.2015
Likvidátor:
 • Jana Grenčíková, Mostná 1941/37, 97251 Handlová

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
29.05.2017   § 16 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |