znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana menšín - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SM
Typ:
Strana
Sídlo:
Podzáhradná 56, 82107 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovenská republika
IČO:
31807186
Dátum registrácie:
24.02.2005
Číslo registrácie:
203-2005/02270

Členovia prípravného výboru:
 
Štatutárny orgán:
  • Herman Arvay, Podzáhradná 56, 82107 Bratislava Od: 24.02.2005Do: 15.10.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
 

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 01.10.2005 , Strana menšín
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
01.10.2005  § 8 ods.5 zákona č. 85/2005 Z.z.

Vstup strany do likvidácie:
01.10.2005
Likvidátor:
  • Herman Arvay, Podzáhradná 56, 82107 Bratislava

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |