znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
NOVÝ PARLAMENT
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
NP
Typ:
Strana
Sídlo:
Rajská 2341/15, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
30797217
Dátum registrácie:
04.02.2005
Číslo registrácie:
203-2004/13074

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Andrea Bečáková, Baltská 11868/13, 90046 Bratislava-Podunajské Biskupice - splnomocnenec
 • Gabriela Liptáková, Moskovská 25, 82106 Bratislava - člen
 • Eva Mikulová, Mierová 828/1, 96681 Žarnovica - člen
Štatutárny orgán:
 • Tibor Mayer, Nová Osada 2391, 97401 Komárno Od: 26.08.2005Do: 10.04.2007
 • Peter Konček, Čínska 10, 04001 Košice Od: 10.04.2007Do: 14.07.2011
 • Ján Mikula, Mierová 821, 96681 Žarnovica Od: 10.04.2007Do: 14.07.2011
 • Vladimír Revický, Koncová ulica 514/48, 97101 Prievidza Od: 14.07.2011Do: 18.11.2011
 • Jozef Behýl, Ševčenkova 1060/6, 85101 Bratislava - Petržalka Od: 18.11.2011Do: 10.10.2013
 • Ján Báhidský, Nové Záhrady III 16805/5, 82101 Bratislava-Ružinov Od: 10.10.2013Do: 24.11.2014
 • Jozef Behýl, Ševčenkova 1060/6, 85101 Bratislava-Petržalka - predseda Od: 24.11.2014Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - predseda strany zastupuje stranu navonok a koná v mene strany tak, že k písomnému alebo tlačenému názvu strany a funkcie v nej, pripojí pečiatku strany a svoj vlastnoručný podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 26.08.2005
 • Por. č.2 ; 14.07.2011
 • Por. č.3 ; 18.11.2011
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 26.08.2005
 • Por. č.2 ; 10.04.2007
 • Por. č.3 ; 14.07.2011
 • Por. č.4 ; 18.11.2011
 • Por. č.5 ; 10.10.2013
 • Por. č.6 ; 24.11.2014
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 24.11.2014
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 26.08.2005
 • Por. č.2 ; 10.04.2007
 • Por. č.3 ; 14.07.2011
 • Por. č.4 ; 18.11.2011

Zmena názvu:
 • Do: 26.08.2005 , Socialisti
 • Do: 18.11.2011 , Strana občianskej solidarity
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |