znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Občianski liberáli
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
OL
Typ:
Strana
Sídlo:
Radlinského 2773/27, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
30796342
Dátum registrácie:
25.10.2004
Číslo registrácie:
203-2004/11125

Členovia prípravného výboru:
  • Mgr. Lukáš Fila, Wilsonova 1, 81107 Bratislava - splnomocnenec
  • Mgr. Katarína Jirešová, Ukrajinská 10, 83102 Bratislava - člen
  • Alexandra Balogová, Mukačevská 37, 08001 Prešov - člen
  • Jozef Jurkovič, Morovnianska cesta 1790/9, 97251 Handlová - člen
  • Mgr. Vladimír Kupčo, Prokopa Veľkého 36, 81104 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Lukáš Fila, Wilsonova 1, 81107 Bratislava Od: 22.01.2005Do: 16.02.2006
  • Mgr. Rastislav Guľaša, Pifflova 2, 85101 Bratislava - predseda Od: 16.02.2006Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - predseda strany koná za politickú stranu samostatne. Za politickú stranu podpisuje predseda strany tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu politickej strany pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 16.02.2006
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 16.03.2005
  • Por. č.2 ; 16.02.2006
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |