znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Robíme to pre deti - SF
Abbreviation of name of party / movement:
Type:
Party
Seat:
Krížna 47, 81107 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
30794960
Registration date:
13.01.2004
Registration number:
203-2004/04167

Members of the preparatory committee:
 • Ivan Šimko, Magurská 3, 83101 Bratislava - splnomocnenec
 • Branislav Opaterný, Hargašova 23, 84104 Bratislava - člen
 • Zuzana Martináková, Pifflova 3, 85101 Bratislava - člen
Statutory body:
 • Zuzana Martináková, Pifflova 3, 85101 Bratislava From: 08.04.2004To: 08.07.2016
 • Jozef Miloslav Hurban, Krompecherova 3942/4, 05801 Poprad From: 11.09.2006To: 09.02.2011
Way of acting of the statutory body:
Predseda - štatutárny orgán je oprávnený konať v mene strany, túto zastupovať navonok voči iným politickým, právnym, štátnym a iným subjektom. Má právo v mene politickej strany a v jej zastúpení podpisovať právne a iné listiny, ktoré sa vzťahujú na činnosť strany. V mene strany samostatne konajú a podpisujú predseda strany a výkonný podpredseda, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 16.04.2009
 • Por. č.2 ; 16.07.2010
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 11.09.2006
 • Por. č.2 ; 09.02.2011
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 23.04.2004
 • Por. č.2 ; 30.05.2005
 • Por. č.3 ; 10.07.2006
 • Por. č.4 ; 16.03.2007
 • Por. č.5 ; 01.10.2007
 • Por. č.6 ; 02.06.2009
 • Por. č.7 ; 06.12.2011
New statute:
 

Change of name:
 • To: 06.12.2011 , Slobodné Fórum
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
08.07.2016  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
08.07.2016  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie (§ 14 ods. 1 písm. a/)

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |