znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Robíme to pre deti - SF
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Krížna 47, 81107 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
30794960
Dátum registrácie:
13.01.2004
Číslo registrácie:
203-2004/04167

Členovia prípravného výboru:
 • Ivan Šimko, Magurská 3, 83101 Bratislava - splnomocnenec
 • Branislav Opaterný, Hargašova 23, 84104 Bratislava - člen
 • Zuzana Martináková, Pifflova 3, 85101 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Zuzana Martináková, Pifflova 3, 85101 Bratislava Od: 08.04.2004Do: 08.07.2016
 • Jozef Miloslav Hurban, Krompecherova 3942/4, 05801 Poprad Od: 11.09.2006Do: 09.02.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - štatutárny orgán je oprávnený konať v mene strany, túto zastupovať navonok voči iným politickým, právnym, štátnym a iným subjektom. Má právo v mene politickej strany a v jej zastúpení podpisovať právne a iné listiny, ktoré sa vzťahujú na činnosť strany. V mene strany samostatne konajú a podpisujú predseda strany a výkonný podpredseda, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 16.04.2009
 • Por. č.2 ; 16.07.2010
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 11.09.2006
 • Por. č.2 ; 09.02.2011
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 23.04.2004
 • Por. č.2 ; 30.05.2005
 • Por. č.3 ; 10.07.2006
 • Por. č.4 ; 16.03.2007
 • Por. č.5 ; 01.10.2007
 • Por. č.6 ; 02.06.2009
 • Por. č.7 ; 06.12.2011
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 06.12.2011 , Slobodné Fórum
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
08.07.2016  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
08.07.2016  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie (§ 14 ods. 1 písm. a/)

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |