znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
DOMA DOBRE
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie, Slovenská republika
IČO:
30794331
Dátum registrácie:
14.11.2003
Číslo registrácie:
203-2003/11131

Členovia prípravného výboru:
 • Ing. Jozef Vaškeba, Toryská 5068/46, 82013 Bratislava-Vrakuňa - splnomocnenec
 • Ing. František Debre, Mateja Bela 4752/48, 92141 Piešťany - člen
 • Ing. František Kolesár, Slnečná 1092, 92552 Šoporňa - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Jozef Vaškeba, Toryská 5068/46, 82107 Bratislava-Vrakuňa Od: 24.04.2004Do: 28.09.2011
 • Ing. Ľudovít Urbanovský, Liptovský Mikuláš 795, 03114 Liptovský Mikuláš Od: 28.09.2011Do: 30.06.2015
 • Ing. Miloš Bílik, Trstín 393, 91905 Trstín Od: 30.06.2015Do: 21.04.2017
 • Ing. Vladimír Chovan, Ulica Teodora Tekela 6479/5, 91700 Trnava - predseda Od: 21.04.2017Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Predseda ASV koná a podpisuje v mene ASV samostatne a to tak, že k vytlačenému názvu ASV uvedie svoje meno, priezvisko, pečiatku ASV a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 28.09.2011
 • Por. č.2 ; 30.06.2015
 • Por. č.3 ; 10.07.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 28.09.2011
 • Por. č.2 ; 30.06.2015
 • Por. č.3 ; 21.04.2017
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 28.09.2011
 • Por. č.2 ; 10.07.2017
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 29.05.2017

Zmena názvu:
 • Do: 10.07.2017 , AGRÁRNA STRANA VIDIEKA
Zmena skratky názvu:
 • Do: 10.07.2017 , ASV

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |