znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana tolerancie a spolunažívania
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
STS
Typ:
Strana
Sídlo:
Studená 5555/5, 82104 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO:
30794951
Dátum registrácie:
26.11.2003
Číslo registrácie:
203-2003/10692

Členovia prípravného výboru:
 • Ing. Juraj Bratislavský, Lenardova 1153/2, 85101 Bratislava-Petržalka - splnomocnenec
 • Zuzana Tvrdá, Valaská Belá 475, 97228 Valaská Belá - člen
 • Ján Syč, Orlová 598, 97668 Pohorelá - člen
Štatutárny orgán:
 • Peter Vavrík, Lenárdova 4, 85101 Bratislava Od: 04.04.2004Do: 09.09.2004
 • RNDr. Jozef Prokeš, Andreja Šulgana 350/6, 94901 Nitra Od: 09.09.2004Do: 28.02.2007
 • Ing. Peter Lisý, Hviezdoslavova 1813/40, 95301 Zlaté Moravce Od: 28.02.2007Do: 05.11.2012
 • Mgr. Dalibor Mikuš, Čajkovského 46, 91708 Trnava Od: 05.11.2012Do: 09.07.2013
 • Ing. Anton Železník, Osvaldova 3290/30, 91701 Trnava Od: 09.07.2013Do: 19.06.2018
 • František Tanko, Závodná 10145/30, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice - predseda Od: 19.06.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Štatutárnym orgánom STS je predseda STS, ktorý koná a podpisuje v mene strany samostatne. Ostatné osoby sú oprávnené konať v mene STS len na základe splnomocnenia predsedom STS.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 12.04.2007
 • Por. č.2 ; 07.01.2013
 • Por. č.3 ; 19.06.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 04.04.2004
 • Por. č.2 ; 09.09.2004
 • Por. č.3 ; 28.02.2007
 • Por. č.4 ; 05.11.2012
 • Por. č.5 ; 09.07.2013
 • Por. č.6 ; 19.06.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 19.04.2004
 • Por. č.2 ; 11.10.2004
 • Por. č.3 ; 28.02.2007
 • Por. č.4 ; 07.01.2013
 • Por. č.5 ; 19.06.2018
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 19.04.2004 , Jednotná Slovenská národná strana
 • Do: 07.01.2013 , Zjednotená Slovenská národná strana
 • Do: 19.06.2018 , DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
Zmena skratky názvu:
 • Do: 19.06.2018 , DOST

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |