znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Strana mladých ľudí
Abbreviation of name of party / movement:
Mladí ľudia
Type:
Party
Seat:
Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Identification number (IČO):
30792771
Registration date:
28.03.2003
Registration number:
203-2003/07960

Members of the preparatory committee:
 • doc. JUDr. Vojtech Tkáč, Jenisejská 45, 04012 Košice - člen
 • Ing. Monika Krištofičová, Botanická 20, 91708 Trnava - člen
 • doc., RNDr., prof. Ján Turňa, CSc., Ševčenkova 1070/18, 85101 Bratislava-Petržalka - splnomocnenec
Statutory body:
 • Maroš Hedera, Farského 4, 85101 Bratislava From: 03.05.2003To: 09.10.2004
 • Mgr. Gustáv Krajči, Kamenný obrázok 3070/15, 05201 Spišská Nová Ves From: 09.10.2004To: 10.08.2012
 • Jakub Kráľ, Tekovská 406/17, 93532 Kalná nad Hronom From: 10.08.2012To: 28.01.2015
 • Ing. Jakub Kráľ, Perecká ul. 2964/4, 93403 Levice From: 28.01.2015To: 27.11.2018
 • Petra Števková, Kvetná ul. 1540/56, 93403 Levice From: 28.01.2015To: 12.09.2016
 • Ing. Miloš Babušík, Kamanová 25, 95612 Kamanová From: 28.01.2015To: 27.11.2018
 • Richard Nagy, Tešedíkovo , 92582 Tešedíkovo - predseda From: 28.01.2015To: 
 • Dominik Kubík, Prašník 52, 92211 Prašník - podpredseda From: 27.11.2018To: 
 • Marek Sedlák, Strážovská 605/28, 92203 Vrbové - podpredseda From: 27.11.2018To: 
Way of acting of the statutory body:
Republikové predsedníctvo strany - Štatutárnym orgánom je Republikové predsedníctvo strany. V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia Republikového predsedníctva strany a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v Republikovom predsedníctve strany.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 06.03.2007
 • Por. č.2 ; 28.02.2008
 • Por. č.3 ; 10.08.2012
 • Por. č.4 ; 27.11.2018
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 03.05.2003
 • Por. č.2 ; 09.10.2004
 • Por. č.3 ; 10.08.2012
 • Por. č.4 ; 28.01.2015
 • Por. č.5 ; 12.09.2016
 • Por. č.6 ; 27.11.2018
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 06.06.2003
 • Por. č.2 ; 29.10.2004
 • Por. č.3 ; 30.11.2004
 • Por. č.4 ; 12.09.2016
New statute:
 • Por. č.1 ; 26.03.2007
 • Por. č.2 ; 15.03.2013
 • Por. č.3 ; 28.01.2015

Change of name:
 • To: 26.03.2007 , Ľudová únia
 • To: 15.03.2013 , Liberálna strana
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |