znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana mladých ľudí
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Mladí ľudia
Typ:
Strana
Sídlo:
Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika
IČO:
30792771
Dátum registrácie:
28.03.2003
Číslo registrácie:
203-2003/07960

Členovia prípravného výboru:
 • doc. JUDr. Vojtech Tkáč, Jenisejská 45, 04012 Košice - člen
 • Ing. Monika Krištofičová, Botanická 20, 91708 Trnava - člen
 • doc., RNDr., prof. Ján Turňa, CSc., Ševčenkova 1070/18, 85101 Bratislava-Petržalka - splnomocnenec
Štatutárny orgán:
 • Maroš Hedera, Farského 4, 85101 Bratislava Od: 03.05.2003Do: 09.10.2004
 • Mgr. Gustáv Krajči, Kamenný obrázok 3070/15, 05201 Spišská Nová Ves Od: 09.10.2004Do: 10.08.2012
 • Jakub Kráľ, Tekovská 406/17, 93532 Kalná nad Hronom Od: 10.08.2012Do: 28.01.2015
 • Ing. Jakub Kráľ, Perecká ul. 2964/4, 93403 Levice Od: 28.01.2015Do: 27.11.2018
 • Petra Števková, Kvetná ul. 1540/56, 93403 Levice Od: 28.01.2015Do: 12.09.2016
 • Ing. Miloš Babušík, Kamanová 25, 95612 Kamanová Od: 28.01.2015Do: 27.11.2018
 • Richard Nagy, Tešedíkovo 1367, 92582 Tešedíkovo - predseda Od: 28.01.2015Do: 
 • Dominik Kubík, Prašník 52, 92211 Prašník - podpredseda Od: 27.11.2018Do: 
 • Marek Sedlák, Strážovská 605/28, 92203 Vrbové - podpredseda Od: 27.11.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Republikové predsedníctvo strany - Štatutárnym orgánom je Republikové predsedníctvo strany. V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia Republikového predsedníctva strany a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v Republikovom predsedníctve strany.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 06.03.2007
 • Por. č.2 ; 28.02.2008
 • Por. č.3 ; 10.08.2012
 • Por. č.4 ; 27.11.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 03.05.2003
 • Por. č.2 ; 09.10.2004
 • Por. č.3 ; 10.08.2012
 • Por. č.4 ; 28.01.2015
 • Por. č.5 ; 12.09.2016
 • Por. č.6 ; 27.11.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 06.06.2003
 • Por. č.2 ; 29.10.2004
 • Por. č.3 ; 30.11.2004
 • Por. č.4 ; 12.09.2016
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 26.03.2007
 • Por. č.2 ; 15.03.2013
 • Por. č.3 ; 28.01.2015

Zmena názvu:
 • Do: 26.03.2007 , Ľudová únia
 • Do: 15.03.2013 , Liberálna strana
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |