znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
HLAS ĽUDU
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Šafárikovo námestie 79/7, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
31811761
Dátum registrácie:
12.07.2002
Číslo registrácie:
203/2-2002/06433

Členovia prípravného výboru:
 • JUDr. Ivan Gašparovič, Kupeckého 519/6, 82108 Bratislava - člen
 • Mgr. Katarína Chajdáková, A. Bernoláka 2169/37, 01001 Žilina - splnomocnenec
 • PhDr. Marta Aibeková, Veternicova 3246/1, 84101 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Kupeckého 6, 82108 Bratislava Od: 15.07.2002Do: 24.06.2004
 • Ing. Jozef Grapa, Dr.Hálka 1223, 02302 Krásno nad Kysucou Od: 24.06.2004Do: 12.12.2018
 • Peter Marček, Žilinská 7028/1, 81105 Bratislava-Staré Mesto - predseda Od: 12.12.2018Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Predseda HLAS ĽUDU koná v mene hnutia samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 02.08.2002
 • Por. č.2 ; 14.01.2003
 • Por. č.3 ; 07.05.2013
 • Por. č.4 ; 12.12.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 15.07.2002
 • Por. č.2 ; 24.06.2004
 • Por. č.3 ; 12.12.2018
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 02.08.2002
 • Por. č.2 ; 14.01.2003
 • Por. č.3 ; 14.03.2006
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 21.12.2018

Zmena názvu:
 • Do: 21.12.2018 , Hnutie za demokraciu
Zmena skratky názvu:
 • Do: 21.12.2018 , HZD

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |