znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Ľavicový blok - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
ĽB
Typ:
Strana
Sídlo:
Nevädzová 5, 82101 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
IČO:
36064122
Dátum registrácie:
06.05.2002
Číslo registrácie:
203/2-2002/05682

Členovia prípravného výboru:
 • Ján Kaleja, Mukačevská 4811/4, 08001 Prešov - člen
 • RSDr. Jozef Kalman, Sedmokrasková 4, 82101 Bratislava - splnomocnenec
 • Vladimír Palovčík, Zalužice 314, 07234 Zalužice - člen
 • Ing. Milan Klobušník, Exnárova 49, 82103 Bratislava - člen
 • RSDr. Ján Kán, Kimovská 2341/6, 96001 Zvolen - splnomocnenec
Štatutárny orgán:
 • RSDr. Jozef Kalman, Sedmokrásková 4, 82101 Bratislava Od: 18.05.2002Do: 31.03.2008
 • Milan Klobušník, Exnárová 49, 82103 Bratislava Od: 18.05.2002Do: 05.03.2005
 • Viera Šuchterová, Račianska 12, 83103 Bratislava Od: 05.03.2005Do: 31.03.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Štatutárny orgán - predseda riadi činnosť strany a zastupuje stranu navonok

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 05.03.2005
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 10.06.2002
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 31.03.2008 , Ľavicový blok
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
31.03.2008  Dobrovoľné zrušenie s likvidáciou

Vstup strany do likvidácie:
31.03.2008
Likvidátor:
 • RSDr. Anton Antaš, Trlinská 482/27, 90081 Šenkvice

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |