znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Občianska konzervatívna strana
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
OKS
Typ:
Strana
Sídlo:
Panenská 671/26, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
36062146
Dátum registrácie:
07.12.2001
Číslo registrácie:
203/2-2001/07915

Členovia prípravného výboru:
 • Peter Tatár, Palisády 34, 81106 Bratislava - člen
 • František Šebej, Pifflova 6, 85101 Bratislava - člen
 • Peter Osuský, Heydukova 1, 81101 Bratislava - splnomocnenec
 • Peter Zajac, Búdkova 5, 81104 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Peter Tatár, Palisády 34, 81106 Bratislava Od: 08.12.2001Do: 25.10.2006
 • prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., Búdkova 5, 81104 Bratislava Od: 25.10.2006Do: 26.04.2012
 • Mgr. Ondrej Dostál, Beskydská 8, 81105 Bratislava - Staré Mesto - predseda Od: 26.04.2012Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany ako štatutárny orgán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo skratke strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 25.10.2006
 • Por. č.2 ; 26.04.2012
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 16.05.2005
 • Por. č.2 ; 16.10.2006
 • Por. č.3 ; 23.10.2007
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 26.04.2012

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |