znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Občianska konzervatívna strana
Abbreviation of name of party / movement:
OKS
Type:
Party
Seat:
Panenská 671/26, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
36062146
Registration date:
07.12.2001
Registration number:
203/2-2001/07915

Members of the preparatory committee:
 • Peter Tatár, Palisády 34, 81106 Bratislava - člen
 • František Šebej, Pifflova 6, 85101 Bratislava - člen
 • Peter Osuský, Heydukova 1, 81101 Bratislava - splnomocnenec
 • Peter Zajac, Búdkova 5, 81104 Bratislava - člen
Statutory body:
 • Peter Tatár, Palisády 34, 81106 Bratislava From: 08.12.2001To: 25.10.2006
 • prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., Búdkova 5, 81104 Bratislava From: 25.10.2006To: 26.04.2012
 • Mgr. Ondrej Dostál, Beskydská 8, 81105 Bratislava - Staré Mesto - predseda From: 26.04.2012To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - v mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany ako štatutárny orgán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo skratke strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 25.10.2006
 • Por. č.2 ; 26.04.2012
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 16.05.2005
 • Por. č.2 ; 16.10.2006
 • Por. č.3 ; 23.10.2007
 • Por. č.4 ; 24.07.2019
New statute:
 • Por. č.1 ; 26.04.2012

Change of name:
 
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |