znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
IDEA - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
IDEA
Typ:
Strana
Sídlo:
Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín, Slovenská republika
IČO:
36061590
Dátum registrácie:
14.05.2001
Číslo registrácie:
203/2-2001/05820

Členovia prípravného výboru:
 • Branislav Opaterný, Hargašova 23, 84106 Bratislava - člen
 • Pavol Rusko, Ľ. Fullu 10, 84105 Bratislava - splnomocnenec
 • Anton Danko, Jarmočná 1296/24, 05801 Poprad - člen
 • Eva Černá, Nejedlého 21, 84102 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Imrich Béreš, Potočná 31/A , 83106 Bratislava Od: 26.05.2001Do: 24.08.2005
 • Pavol Rusko, Ľ. Fullu 10, 84105 Bratislava Od: 26.05.2001Do: 06.12.2011
 • Ľubomír Lintner, Žilinská 3, 81105 Bratislava Od: 24.08.2005Do: 27.02.2006
 • František Tóth, Telocvičná 2738/34, 82105 Bratislava-Ružinov Od: 24.08.2005Do: 27.02.2006
 • Alexander Koval, Lackovce 10, 06601 Humenné Od: 24.08.2005Do: 27.02.2006
 • Ľubomír Roman, Fraňa Kráľa 25, 81105 Bratislava Od: 24.08.2005Do: 27.02.2006
 • Katarína Glončáková-Golev, Kuzmányho 1, 81106 Bratislava Od: 24.08.2005Do: 27.02.2006
 • Jirko Malchárek, Borinka 148, 90032 Borinka Od: 24.08.2005Do: 27.02.2006
 • Jana Martinková, Vieska - Bezdedov 120, 02001 Púchov Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Vlastimil Ondrejka, Slovenského národného povstania 29, 07801 Sečovce Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Juraj Plechlo, Wolkrova 1086/23, 85101 Bratislava-Petržalka Od: 27.02.2006Do: 03.04.2006
 • Igor Šipula, Gyula Szabola 52, 92901 Dunajská Streda Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Daniela Štieberová, Na brehu 1062/5, 08005 Prešov Od: 27.02.2006Do: 06.02.2008
 • Milan Lörinc, Martina Rázusa 1867/15, 07101 Michalovce Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Magdaléna Krasulová, Haluzice 750, 91307 Bošáca Od: 27.02.2006Do: 11.01.2008
 • Ján Kazár, Štúrova 728/19, 03301 Liptovský Hrádok Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Ľubomír Fábik, Častkov 218, 90604 Rohov Od: 27.02.2006Do: 12.04.2007
 • Eva Černá, Rajtákova 4640/28, 84103 Bratislava-Lamač Od: 27.02.2006Do: 10.07.2006
 • Michal Brožina, Duklianska 641/2, 08901 Svidník Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Beáta Brestenská, Líščie údolie 140, 84104 Bratislava Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Renáta Bajchyová, Saratovská 31, 93405 Levice Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Vladimír Šnír, Hlavná 55, 04001 Košice Od: 27.02.2006Do: 06.12.2011
 • Petr Čelko, Lánska 2487/68, 01701 Považská Bystrica Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Miroslav Aschengeschvantner, Zemianská 625/117, 95621 Jacovce Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Maroš Havran, Štúrova 789/24, 96801 Nová Baňa Od: 13.06.2006Do: 11.01.2008
 • Andrej Mašlonka, M.R. Štefánika 2554/17, 96001 Zvolen Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Aneta Parišková, Fejova 12, 04001 Košice Od: 13.06.2006Do: 12.04.2007
 • Emil Potočník, Rimava 1062/23, 97901 Rimavská Sobota Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Dušan Rapoš, Teplická 5, 83102 Bratislava Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Viera Rusková, Ľudovíta Fullu 3012/10, 84105 Bratislava Od: 13.06.2006Do: 11.01.2008
 • Július Šefčík, Teodora Tekela 15, 91701 Trnava Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Anton Adamus, Žltá 1037/6, 01003 Žilina Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Pavel Derkay, H. Maličkovej 19, 84105 Bratislava Od: 13.06.2006Do: 06.12.2011
 • Eleonóra Mojsejová, Bystrická 2124/104, 04011 Košice - Pereš Od: 06.12.2011Do: 19.02.2013
 • Patrik Zvonár, Horné Orešany 206, 91903 Horné Orešany Od: 19.02.2013Do: 20.12.2013
 • Miroslav Mišánik, Pezinská 3035/11A, 90025 Chorvátsky Grob Od: 20.12.2013Do: 20.08.2014
 • Miroslav Leňo, Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín Od: 20.08.2014Do: 19.02.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - navonok i dovnútra koná a podpisuje predseda strany osobne a samostatne a to vždy tak, že k písomnosti alebo k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo jej skratke alebo k odtlačku pečiatky s úplným názvom strany alebo jej skratkou pripojí svoj vlastnoručný podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 06.12.2011
 • Por. č.2 ; 19.02.2013
 • Por. č.3 ; 20.12.2013
 • Por. č.4 ; 20.08.2014
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 08.06.2001
 • Por. č.2 ; 04.07.2002
 • Por. č.3 ; 24.06.2003
 • Por. č.4 ; 24.08.2005
 • Por. č.5 ; 27.02.2006
 • Por. č.6 ; 03.04.2006
 • Por. č.7 ; 13.06.2006
 • Por. č.8 ; 10.07.2006
 • Por. č.9 ; 12.04.2007
 • Por. č.10 ; 11.01.2008
 • Por. č.11 ; 06.02.2008
 • Por. č.12 ; 06.12.2011
 • Por. č.13 ; 19.02.2013
 • Por. č.14 ; 20.12.2013
 • Por. č.15 ; 20.08.2014
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 08.06.2001
 • Por. č.2 ; 04.07.2002
 • Por. č.3 ; 24.06.2003
 • Por. č.4 ; 24.08.2005
 • Por. č.5 ; 07.11.2005
 • Por. č.6 ; 23.10.2013
 • Por. č.7 ; 20.08.2014
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 06.12.2011

Zmena názvu:
 • Do: 06.12.2011 , Aliancia nového občana
 • Do: 23.10.2013 , STRANA SLOBODNÉ SLOVO- NORY MOJSEJOVEJ
 • Do: 20.08.2014 , OBČANIA
 • Do: 28.11.2017 , IDEA
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
28.11.2017  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vstup strany do likvidácie:
28.11.2017
Likvidátor:
 • Miroslav Leňo, Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |