znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
IDEA - v likvidácii
Abbreviation of name of party / movement:
IDEA
Type:
Party
Seat:
Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín, Slovenská republika
Identification number (IČO):
36061590
Registration date:
14.05.2001
Registration number:
203/2-2001/05820

Members of the preparatory committee:
 • Branislav Opaterný, Hargašova 23, 84106 Bratislava - člen
 • Pavol Rusko, Ľ. Fullu 10, 84105 Bratislava - splnomocnenec
 • Anton Danko, Jarmočná 1296/24, 05801 Poprad - člen
 • Eva Černá, Nejedlého 21, 84102 Bratislava - člen
Statutory body:
 • Imrich Béreš, Potočná 31/A , 83106 Bratislava From: 26.05.2001To: 24.08.2005
 • Pavol Rusko, Ľ. Fullu 10, 84105 Bratislava From: 26.05.2001To: 06.12.2011
 • Ľubomír Lintner, Žilinská 3, 81105 Bratislava From: 24.08.2005To: 27.02.2006
 • František Tóth, Telocvičná 2738/34, 82105 Bratislava-Ružinov From: 24.08.2005To: 27.02.2006
 • Alexander Koval, Lackovce 10, 06601 Humenné From: 24.08.2005To: 27.02.2006
 • Ľubomír Roman, Fraňa Kráľa 25, 81105 Bratislava From: 24.08.2005To: 27.02.2006
 • Katarína Glončáková-Golev, Kuzmányho 1, 81106 Bratislava From: 24.08.2005To: 27.02.2006
 • Jirko Malchárek, Borinka 148, 90032 Borinka From: 24.08.2005To: 27.02.2006
 • Jana Martinková, Vieska - Bezdedov 120, 02001 Púchov From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Vlastimil Ondrejka, Slovenského národného povstania 29, 07801 Sečovce From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Juraj Plechlo, Wolkrova 1086/23, 85101 Bratislava-Petržalka From: 27.02.2006To: 03.04.2006
 • Igor Šipula, Gyula Szabola 52, 92901 Dunajská Streda From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Daniela Štieberová, Na brehu 1062/5, 08005 Prešov From: 27.02.2006To: 06.02.2008
 • Milan Lörinc, Martina Rázusa 1867/15, 07101 Michalovce From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Magdaléna Krasulová, Haluzice 750, 91307 Bošáca From: 27.02.2006To: 11.01.2008
 • Ján Kazár, Štúrova 728/19, 03301 Liptovský Hrádok From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Ľubomír Fábik, Častkov 218, 90604 Rohov From: 27.02.2006To: 12.04.2007
 • Eva Černá, Rajtákova 4640/28, 84103 Bratislava-Lamač From: 27.02.2006To: 10.07.2006
 • Michal Brožina, Duklianska 641/2, 08901 Svidník From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Beáta Brestenská, Líščie údolie 140, 84104 Bratislava From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Renáta Bajchyová, Saratovská 31, 93405 Levice From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Vladimír Šnír, Hlavná 55, 04001 Košice From: 27.02.2006To: 06.12.2011
 • Petr Čelko, Lánska 2487/68, 01701 Považská Bystrica From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Miroslav Aschengeschvantner, Zemianská 625/117, 95621 Jacovce From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Maroš Havran, Štúrova 789/24, 96801 Nová Baňa From: 13.06.2006To: 11.01.2008
 • Andrej Mašlonka, M.R. Štefánika 2554/17, 96001 Zvolen From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Aneta Parišková, Fejova 12, 04001 Košice From: 13.06.2006To: 12.04.2007
 • Emil Potočník, Rimava 1062/23, 97901 Rimavská Sobota From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Dušan Rapoš, Teplická 5, 83102 Bratislava From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Viera Rusková, Ľudovíta Fullu 3012/10, 84105 Bratislava From: 13.06.2006To: 11.01.2008
 • Július Šefčík, Teodora Tekela 15, 91701 Trnava From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Anton Adamus, Žltá 1037/6, 01003 Žilina From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Pavel Derkay, H. Maličkovej 19, 84105 Bratislava From: 13.06.2006To: 06.12.2011
 • Eleonóra Mojsejová, Bystrická 2124/104, 04011 Košice - Pereš From: 06.12.2011To: 19.02.2013
 • Patrik Zvonár, Horné Orešany 206, 91903 Horné Orešany From: 19.02.2013To: 20.12.2013
 • Miroslav Mišánik, Pezinská 3035/11A, 90025 Chorvátsky Grob From: 20.12.2013To: 20.08.2014
 • Miroslav Leňo, Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín From: 20.08.2014To: 19.02.2018
Way of acting of the statutory body:
Predseda - navonok i dovnútra koná a podpisuje predseda strany osobne a samostatne a to vždy tak, že k písomnosti alebo k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo jej skratke alebo k odtlačku pečiatky s úplným názvom strany alebo jej skratkou pripojí svoj vlastnoručný podpis

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 06.12.2011
 • Por. č.2 ; 19.02.2013
 • Por. č.3 ; 20.12.2013
 • Por. č.4 ; 20.08.2014
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 08.06.2001
 • Por. č.2 ; 04.07.2002
 • Por. č.3 ; 24.06.2003
 • Por. č.4 ; 24.08.2005
 • Por. č.5 ; 27.02.2006
 • Por. č.6 ; 03.04.2006
 • Por. č.7 ; 13.06.2006
 • Por. č.8 ; 10.07.2006
 • Por. č.9 ; 12.04.2007
 • Por. č.10 ; 11.01.2008
 • Por. č.11 ; 06.02.2008
 • Por. č.12 ; 06.12.2011
 • Por. č.13 ; 19.02.2013
 • Por. č.14 ; 20.12.2013
 • Por. č.15 ; 20.08.2014
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 08.06.2001
 • Por. č.2 ; 04.07.2002
 • Por. č.3 ; 24.06.2003
 • Por. č.4 ; 24.08.2005
 • Por. č.5 ; 07.11.2005
 • Por. č.6 ; 23.10.2013
 • Por. č.7 ; 20.08.2014
New statute:
 • Por. č.1 ; 06.12.2011

Change of name:
 • To: 06.12.2011 , Aliancia nového občana
 • To: 23.10.2013 , STRANA SLOBODNÉ SLOVO- NORY MOJSEJOVEJ
 • To: 20.08.2014 , OBČANIA
 • To: 28.11.2017 , IDEA
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
28.11.2017  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Start of the party liquidation:
28.11.2017
Liquidator:
 • Miroslav Leňo, Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |