znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Zmena zdola, DÚ
Typ:
Strana
Sídlo:
Hybešova 7291/41, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika
IČO:
31806520
Dátum registrácie:
07.09.2000
Číslo registrácie:
203/2-2000/07912

Členovia prípravného výboru:
  • Ján Budaj, Hybešova 41, 83106 Bratislava - splnomocnenec
  • Mgr. Peter Matula, Družstevná 812/52, 03901 Turčianske Teplice - člen
  • prof. MUDr. Juraj Švec, Koreničova 8, 81103 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
  • Ján Budaj, Hybešova 41, 83106 Bratislava - predseda Od: 07.03.2001Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - predseda je štatutárnym orgánom strany, oprávneným konať v mene strany

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
  • Por. č.1 ; 13.01.2015
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 23.09.2010
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
  • Do: 09.05.2002 , Liberálnodemokratická únia
  • Do: 23.09.2010 , Demokratická únia Slovenska
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |