znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
ĽS Naše Slovensko
Typ:
Strana
Sídlo:
Nový Svet 5667/63, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:
36127175
Dátum registrácie:
20.10.2000
Číslo registrácie:
203/2-2000/04211

Členovia prípravného výboru:
 • Milan Fogaš, Brunovce 237, 91625 Brunovce - splnomocnenec
 • Jaroslav Bublavý, Podolie 807, 91622 Podolie - člen
 • Ivan Miklovič, Potvorice 197, 91625 Potvorice - člen
Štatutárny orgán:
 • Ivan Miklovič, Potvorice 197, 91625 Potvorice Od: 02.09.2001Do: 09.03.2009
 • Ing. Karol Robert Thoma, Letná 810/26, 92101 Piešťany Od: 09.03.2009Do: 03.02.2010
 • Ing. Martin Beluský, PhD., E. F. Scherera 4801/20, 92141 Piešťany Od: 14.09.2009Do: 27.06.2016
 • Mgr. Rastislav Schlosár, Topoľčianska 29, 85101 Bratislava Od: 03.02.2010Do: 14.03.2013
 • Stanislav Mizík, Rovné 57, 98267 Rovné Od: 14.03.2013Do: 10.09.2014
 • Rastislav Kysel, Dolná Trnávka 112, 96621 Lovča Od: 10.09.2014Do: 07.09.2015
 • Ing. Mgr. Marian Kotleba, Kráľovohoľská 6150/5, 97411 Banská Bystrica - predseda Od: 07.09.2015Do: 
 • Mgr. Rastislav Schlosár, Bacúrov 47, 96261 Bacúrov - tajomník Od: 27.06.2016Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda a tajomník - predseda a tajomník je štatutárnym zástupcom strany, oprávneným konať samostatne tak, že k názvu strany, k svojmu menu a k označeniu svojej funkcie pripojí svoj podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 18.05.2009
 • Por. č.2 ; 14.09.2009
 • Por. č.3 ; 03.02.2010
 • Por. č.4 ; 02.10.2015
 • Por. č.5 ; 08.09.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 02.09.2001
 • Por. č.2 ; 09.03.2009
 • Por. č.3 ; 14.09.2009
 • Por. č.4 ; 03.02.2010
 • Por. č.5 ; 14.03.2013
 • Por. č.6 ; 10.09.2014
 • Por. č.7 ; 07.09.2015
 • Por. č.8 ; 27.06.2016
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 08.02.2011
 • Por. č.2 ; 30.05.2013
 • Por. č.3 ; 02.10.2015
 • Por. č.4 ; 08.09.2016
 • Por. č.5 ; 15.01.2018
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 18.05.2009
 • Por. č.2 ; 14.09.2009
 • Por. č.3 ; 22.02.2010

Zmena názvu:
 • Do: 18.05.2009 , Strana priateľov vína
 • Do: 22.02.2010 , Ľudová strana sociálnej solidarity
 • Do: 09.11.2015 , Ľudová strana Naše Slovensko
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |