znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
JEDNOTNÉ SLOVENSKO - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
JS
Typ:
Strana
Sídlo:
Podzáhradná 10100/56, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
IČO:
30801893
Dátum registrácie:
16.08.2000
Číslo registrácie:
203/2-2000/07464

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Ladislav Fízik, Kráľovohoľská 6150/6, 97411 Banská Bystrica - splnomocnenec
 • Vojtech Kökeny, Česká 375/10, 97901 Rimavská Sobota - člen
 • Kazimír Berky, Moyzesova 124/23, 98601 Fiľakovo - člen
 • Pavla Cicková, Pražská 1456/10, 96001 Zvolen - člen
 • Milan Dunko, Pribinova 503/30, 96301 Krupina - člen
Štatutárny orgán:
 • Mgr. Ladislav Fízik, Kráľovohoľská 6150/6, 97411 Banská Bystrica Od: 28.02.2001Do: 16.03.2006
 • Vojtech Kökeny, Česká 375/10, 97901 Rimavská Sobota Od: 28.02.2001Do: 30.09.2005
 • Herman Arvay, Podzáhradná 56, 82107 Bratislava Od: 16.03.2006Do: 03.10.2008
 • doc., Ing. Štefan Gavorník, CSc., Majerníkova 3048/3, 84105 Bratislava-Karlova Ves Od: 03.10.2008Do: 17.12.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - predseda strany je štatutárny orgán strany, je oprávnený konať v mene strany vo všetkých veciach a zastupuje stranu voči tretím osobám, predseda strany podpisuje všetky listiny a písomné dokumenty a koná za stranu samostatne tak, že k názvu strany pripojí svoj podpis s označením funkcie

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 12.10.2005
 • Por. č.2 ; 16.03.2006
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 16.03.2006
 • Por. č.2 ; 03.10.2008
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 16.03.2006

Zmena názvu:
 • Do: 11.10.2001 , Rómska inteligencia za spolunažívanie v Slovenskej republike
 • Do: 16.03.2006 , Strana rómskej koalície v Slovenskej republike
 • Do: 17.10.2018 , JEDNOTNÉ SLOVENSKO
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
17.10.2018  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vstup strany do likvidácie:
17.10.2018
Likvidátor:
 • doc. Ing. CSc. Štefan Gavorník, Majerníkova 3048/3, 84104 Bratislava-Karlova Ves

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |