znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SDKÚ - DS
Typ:
Strana
Sídlo:
Šancová 4018/70, 81105 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
36060101
Dátum registrácie:
18.02.2000
Číslo registrácie:
203/2-2000/01856

Členovia prípravného výboru:
 • Jozef Macejko, Zápotockého 4021/1, 08001 Prešov - člen
 • Peter Kresánek, Palisády 55, 81106 Bratislava - člen
 • Juraj Kopčák, Vajanského 5683/19, 08001 Prešov - člen
 • Tibor Šagát, Rozvodná 11, 83101 Bratislava - člen
 • Mikuláš Dzurinda, Ľubovnianska 2, 85107 Bratislava - splnomocnenec
 • Milan Hort, Sládkovičova 75/645, 01851 Nová Dubnica - člen
 • Eduard Kukan, Kohútova 8, 82108 Bratislava - člen
 • Ivan Šimko, Majerníkova 3, 84105 Bratislava - člen
 • Milan Kňažko, Vlčkova 24, 81106 Bratislava - člen
 • Ladislav Pittner, Bartókova 6, 81102 Bratislava - člen
 • Viliam Vaškovič, Tichá 34, 81102 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Mikuláš Dzurinda, Ľubovnianska 2, 85107 Bratislava Od: 28.02.2001Do: 08.06.2012
 • Ing. Pavol Frešo, Murgašova 3131/2, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 08.06.2012Do: 13.07.2016
 • licencjat, Ing. Milan Roman, Krížna 2695/5, 90901 Skalica - prvý podpredseda Od: 13.07.2016Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Prvý podpredseda - Podľa Článku IV. Stanov politickej strany SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - demokratická strana: "Štatutárnym orgánom SDKÚ - DS - Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany je prvý podpredseda, ktorý koná v jej mene. Pri písomných úkonoch koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis."

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 17.10.2013
 • Por. č.2 ; 13.07.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 08.06.2012
 • Por. č.2 ; 13.07.2016
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 18.04.2000
 • Por. č.2 ; 16.10.2000
 • Por. č.3 ; 06.11.2000
 • Por. č.4 ; 18.11.2004
 • Por. č.5 ; 13.02.2006
 • Por. č.6 ; 13.12.2006
 • Por. č.7 ; 07.08.2007
 • Por. č.8 ; 12.05.2008
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 13.07.2016

Zmena názvu:
 • Do: 13.02.2006 , Slovenská demokratická a kresťanská únia
 • Do: 13.07.2016 , Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |