znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
VZDOR - strana práce
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
VZDOR
Typ:
Strana
Sídlo:
Pšurnovická 58, 01401 Bytča, Slovenská republika
IČO:
31788050
Dátum registrácie:
16.02.1998
Číslo registrácie:
203/2-98/00675

Členovia prípravného výboru:
 • František Dugovič, Hradská 58/8, 90082 Blatné - splnomocnenec
 • Vladimír Kriška, Sokolská 1624/27, 90301 Senec - člen
 • Milan Albertus, Jána Smreka 2151/13, 90301 Senec - člen
Štatutárny orgán:
 • František Dugovič, Hradská 58/8, 90082 Blatné Od: 01.03.1998Do: 03.10.2006
 • Ján Žoldák, ČSA 21, 97401 Banská Bystrica Od: 03.10.2006Do: 04.06.2010
 • Tomáš Pekný, Javornícka 6168/15, 97411 Banská Bystrica Od: 04.06.2010Do: 14.10.2013
 • Martin Jágrik, Lánska 936/35, 01701 Považská Bystrica Od: 14.10.2013Do: 20.02.2014
 • Stanislav Pirošík, Pšurnovická 1044/58, 01401 Bytča - predseda Od: 20.02.2014Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Predseda strany je jediným štatutárom, ktorý môže vystupovať v mene strany a jeho podpis je jediným podpisom, ktorý potvrdzuje právoplatnosť všetkých rozhodnutí politickej strany.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 03.10.2006
 • Por. č.2 ; 07.05.2010
 • Por. č.3 ; 09.08.2012
 • Por. č.4 ; 14.10.2013
 • Por. č.5 ; 20.02.2014
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 03.10.2006
 • Por. č.2 ; 04.06.2010
 • Por. č.3 ; 14.10.2013
 • Por. č.4 ; 20.02.2014
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 07.11.2006
 • Por. č.2 ; 07.05.2010
 • Por. č.3 ; 17.10.2013
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 03.10.2006
 • Por. č.2 ; 13.01.2011
 • Por. č.3 ; 20.02.2014

Zmena názvu:
 • Do: 03.10.2006 , Béčko-Revolučná robotnícka strana
 • Do: 07.11.2006 , Živnostenská strana SR
 • Do: 07.05.2010 , Živnostenská strana
 • Do: 13.01.2011 , Socialistická strana občianskej slobody
 • Do: 20.02.2014 , SLOBODA
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |