znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Rómska iniciatíva Slovenska
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
RIS
Typ:
Strana
Sídlo:
Čiernovodská 5231/6, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
IČO:
31787193
Dátum registrácie:
25.10.1996
Číslo registrácie:
203/2-96/04971

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Tibor Loran, Dudvažská 16, 82107 Bratislava - splnomocnenec
 • Rozália Lacková, Sibírska 12851/26, 08001 Prešov - člen
 • Miroslav Lacko, Sibírska 12851/26, 08001 Prešov - člen
 • JUDr. Pavol Burák, Budapeštianska 46, 04001 Košice - člen
Štatutárny orgán:
 • Alexander Patkoló, Topoľčianska 7, 85105 Bratislava Od: 27.02.1999Do: 16.04.2013
 • Václav Kappel, Bratislava-Vrakuňa , 82107 Bratislava-Vrakuňa - predseda Od: 16.04.2013Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v plnom rozsahu riadi v období medzi snemom činnosť RIS, zastupuje RIS navonok a vystupuje v jej mene

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 16.04.2013
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 16.04.2013
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 16.07.1999
 • Por. č.2 ; 07.03.2000
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 07.03.2000 , Rómska inteligencia za spolunažívanie v Slovenskej republike
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |