znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Združenie robotníkov Slovenska - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
ZRS
Typ:
Strana
Sídlo:
Nám. Š. Moysesa 31/3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:
30230535
Dátum registrácie:
26.04.1994
Číslo registrácie:
203/2-94/01653

Členovia prípravného výboru:
 • Ján Ľupták, Michalslovgradská 35, 97401 Banská Bystrica - splnomocnenec
 • Jaroslav Mokráň, Gercenova 2, 85101 Bratislava - člen
 • Miroslav Kočnár, Štúrova 286/82, 90001 Modra - člen
Štatutárny orgán:
 • Ján Lupták, Na Karlove 5971/35, 97401 Banská Bystrica Od: 26.04.1994Do: 29.01.2018
 • Ján Pivoluska, Radvanská 6023/25, 97405 Banská Bystrica Od: 30.09.2005Do: 29.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda a podpredseda - v mene strany môžu konať predseda strany a podpredseda strany, štatutári v mene strany potvrdzujú svoje rozhodnutia svojími podpismi a pečiatkou strany

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 12.05.1995
 • Por. č.2 ; 03.04.1997
 • Por. č.3 ; 13.05.1999
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 28.11.2017 , Združenie robotníkov Slovenska
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
28.11.2017  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vstup strany do likvidácie:
28.11.2017
Likvidátor:
 • Ján Pivoluska, Radvanská 6023/25, 97405 Banská Bystrica
 • Ján Ľupták, Na Karlove 5971/35, 97401 Banská Bystrica

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |