znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Strana zelených
Abbreviation of name of party / movement:
SZ
Type:
Party
Seat:
Gorkého 130/6, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
00679259
Registration date:
21.10.1991
Registration number:
NVVS/1-267/90-1

Members of the preparatory committee:
 • MUDr. Juraj Mesík, Trieda SNP 1677/73, 97401 Banská Bystrica - člen
 • Ing. Milan Škodný, Na kopci 16, 81102 Bratislava - splnomocnenec
 • Ing. Miloš Borsík, Plzenská 4, 83103 Bratislava - člen
 • Pavel Šremer, Halašova 36, 83103 Bratislava - člen
 • RNDr. Jaromír Šíbl, Chúťkovej 43, 84102 Bratislava - člen
 • Denis Svoboda, Hroznova 1, 83101 Bratislava - člen
Statutory body:
 • RNDr. Ladislav Ambróš, Štúrova 7, 99001 Veľký Krtíš From: 28.02.2001To: 06.09.2003
 • MVDr. Jozef Pokorný, Ďumbierska 36, 04001 Košice From: 06.09.2003To: 26.09.2005
 • Pavol Kormúth, Sokolská 18, 81104 Bratislava From: 06.09.2003To: 26.09.2005
 • Pavel Petrík, Zakvašov 1518/51-4, 01701 Považská Bystrica From: 26.09.2005To: 15.12.2008
 • Martin Jóna, Pifflova 1136/6, 83106 Bratislava-Petržalka - ústredný tajomník From: 17.02.2006To: 
 • Mgr. Peter Pilinský, Úžiny 7468/3, 83106 Bratislava From: 15.12.2008To: 20.03.2014
 • Ing. Pavel Petrík, Zakvášov 1518/51, 01707 Považská Bystrica - predseda From: 20.03.2014To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda a ústredný tajomník - Predseda Strany zelených a ústredný tajomník Strany zelených konajú za stranu samostatne. V mene strany konajú tak, že k tlačenému alebo rukou napísanému úplnému názvu strany a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 11.11.2019
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 06.09.2003
 • Por. č.2 ; 26.09.2005
 • Por. č.3 ; 17.02.2006
 • Por. č.4 ; 15.12.2008
 • Por. č.5 ; 20.03.2014
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 29.10.1992
 • Por. č.2 ; 15.08.1997
 • Por. č.3 ; 04.08.1998
 • Por. č.4 ; 29.12.1999
 • Por. č.5 ; 15.12.2008
 • Por. č.6 ; 20.03.2014
New statute:
 • Por. č.1 ; 17.02.2006

Change of name:
 • To: 17.02.2006 , Strana zelených na Slovensku
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |