znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana zelených
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SZ
Typ:
Strana
Sídlo:
Sienkiewiczova 2542/4, 81109 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
00679259
Dátum registrácie:
21.10.1991
Číslo registrácie:
NVVS/1-267/90-1

Členovia prípravného výboru:
 • MUDr. Juraj Mesík, Trieda SNP 1677/73, 97401 Banská Bystrica - člen
 • Ing. Milan Škodný, Na kopci 16, 81102 Bratislava - splnomocnenec
 • Ing. Miloš Borsík, Plzenská 4, 83103 Bratislava - člen
 • Pavel Šremer, Halašova 36, 83103 Bratislava - člen
 • RNDr. Jaromír Šíbl, Chúťkovej 43, 84102 Bratislava - člen
 • Denis Svoboda, Hroznova 1, 83101 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • RNDr. Ladislav Ambróš, Štúrova 7, 99001 Veľký Krtíš Od: 28.02.2001Do: 06.09.2003
 • MVDr. Jozef Pokorný, Ďumbierska 36, 04001 Košice Od: 06.09.2003Do: 26.09.2005
 • Pavol Kormúth, Sokolská 18, 81104 Bratislava Od: 06.09.2003Do: 26.09.2005
 • Pavel Petrík, Zakvašov 1518/51-4, 01701 Považská Bystrica Od: 26.09.2005Do: 15.12.2008
 • Martin Jóna, Gelnícka 18, 83106 Bratislava - ústredný tajomník Od: 17.02.2006Do: 
 • Mgr. Peter Pilinský, Úžiny 7468/3, 83106 Bratislava Od: 15.12.2008Do: 20.03.2014
 • Ing. Pavel Petrík, Zakvášov 1518/51, 01707 Považská Bystrica - predseda Od: 20.03.2014Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda a ústredný tajomník - Predseda Strany zelených a ústredný tajomník Strany zelených konajú za stranu samostatne. V mene strany konajú tak, že k tlačenému alebo rukou napísanému úplnému názvu strany a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 06.09.2003
 • Por. č.2 ; 26.09.2005
 • Por. č.3 ; 17.02.2006
 • Por. č.4 ; 15.12.2008
 • Por. č.5 ; 20.03.2014
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 29.10.1992
 • Por. č.2 ; 15.08.1997
 • Por. č.3 ; 04.08.1998
 • Por. č.4 ; 29.12.1999
 • Por. č.5 ; 15.12.2008
 • Por. č.6 ; 20.03.2014
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 17.02.2006

Zmena názvu:
 • Do: 17.02.2006 , Strana zelených na Slovensku
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |