znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Strana práce
Abbreviation of name of party / movement:
SP
Type:
Party
Seat:
Záleská 2106/56, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Identification number (IČO):
37784871
Registration date:
20.08.1991
Registration number:
OVV/2-959/1991

Members of the preparatory committee:
 • JUDr. Július Olexa, Alešovo nábr. 30, 04001 Košice - splnomocnenec
 • Ing. Juraj Vaňo, Třebíčska 1840/14, 06601 Humenné - člen
 • Ing. Jozef Kadela, Adlerova 3, 04001 Košice - člen
Statutory body:
 • JUDr. Július Olexa, Alešovo nábr. 30, 04000 Košice From: 20.08.1991To: 06.07.2007
 • Ing. Anton Čapkovič, Kustrova 2, 04001 Košice From: 06.07.2007To: 20.02.2013
 • Andrej Vaľo, Nemocničná 1442/13, 06601 Humenné - predseda From: 20.02.2013To: 15.02.2019
 • doc. MUDr. Filip Danninger, CSc., MUDr. Jána Straku 1543/8, 96901 Banská Štiavnica - predseda From: 15.02.2019To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - v mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, alebo na základe ním vystaveného splnomocnenia dvaja podpredsedovia strany, podľa podpisového poriadku schváleného predsedníctvom strany a to vždy tak, že k úplnému, alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoje meno, podpis a presné označenie funkcie v strane

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 06.07.2007
 • Por. č.2 ; 29.06.2011
 • Por. č.3 ; 01.03.2013
 • Por. č.4 ; 15.02.2019
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 06.07.2007
 • Por. č.2 ; 20.02.2013
 • Por. č.3 ; 15.02.2019
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 11.10.1993
 • Por. č.2 ; 07.06.2010
 • Por. č.3 ; 29.06.2011
New statute:
 

Change of name:
 
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |