znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana práce
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SP
Typ:
Strana
Sídlo:
Záleská 2106/56, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO:
37784871
Dátum registrácie:
20.08.1991
Číslo registrácie:
OVV/2-959/1991

Členovia prípravného výboru:
 • JUDr. Július Olexa, Alešovo nábr. 30, 04001 Košice - splnomocnenec
 • Ing. Juraj Vaňo, Třebíčska 1840/14, 06601 Humenné - člen
 • Ing. Jozef Kadela, Adlerova 3, 04001 Košice - člen
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Július Olexa, Alešovo nábr. 30, 04000 Košice Od: 20.08.1991Do: 06.07.2007
 • Ing. Anton Čapkovič, Kustrova 2, 04001 Košice Od: 06.07.2007Do: 20.02.2013
 • Andrej Vaľo, Nemocničná 1442/13, 06601 Humenné - predseda Od: 20.02.2013Do: 15.02.2019
 • doc. MUDr. Filip Danninger, CSc., MUDr. Jána Straku 1543/8, 96901 Banská Štiavnica - predseda Od: 15.02.2019Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, alebo na základe ním vystaveného splnomocnenia dvaja podpredsedovia strany, podľa podpisového poriadku schváleného predsedníctvom strany a to vždy tak, že k úplnému, alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoje meno, podpis a presné označenie funkcie v strane

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 06.07.2007
 • Por. č.2 ; 29.06.2011
 • Por. č.3 ; 01.03.2013
 • Por. č.4 ; 15.02.2019
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 06.07.2007
 • Por. č.2 ; 20.02.2013
 • Por. č.3 ; 15.02.2019
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 11.10.1993
 • Por. č.2 ; 07.06.2010
 • Por. č.3 ; 29.06.2011
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |